הקדמה:

חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 עוסק בזכויותיהם של מי שנפגעו מעבירות פליליות ומקיף את הנושאים הקשורים להליך החקירה, המשפט וריצוי העונש של החשוד או הנאשם בביצוע העבירה, כגון זכות הנפגע לקבל מידע הנוגע להליכים אלה וזכותו להביע עמדה בנוגע לפעולות הננקטות כלפי הנאשם, כגון הסדר טיעון ובקשת חנינה.

בנוסף, קובע החוק עקרונות כלליים להענקת הזכויות לנפגע העבירה, תוך התחשבות בנפגע ובצרכיו, בהגנה על פרטיותו ובמוגבלויות שונות כמוגבלות שכלית או קשיי שפה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001
נוסח החוק:

מיהו נפגע עבירה על פי החוק?

 • החוק מגדיר נפגע עבירה, כאדם שנפגע באופן ישיר ממעשה עבירה.
 • במקרה שהעבירה גרמה למותו של אדם, ייחשב בן משפחתו של המנוח כנפגע העבירה. "בן משפחה" לפי חוק זה הוא אחד מהבאים: בן זוג, בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות.
 • זכויות מכוח החוק ניתנות לנפגעים בעבירות מסוג עוון (עבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא בין 3 חודשים ל-3 שנים) כגון: תקיפה, גניבה, הונאה ועבירות מסוג פשע (עבירה שדינה מעל ל-3 שנות מאסר), כגון: מרמה, חטיפה, עבירות מין ועבירות המתה.
 • ככלל, החוק אינו חל על נפגעי עבירות תעבורה, אלא במקרים של גרימת מוות בנהיגה רשלנית או הפקרה לאחר פגיעה.

מהות החוק

 • חוק זכויות נפגעי עבירה מקנה לנפגעי העבירה זכויות בהליך הפלילי כגון: הזכות להגנה, זכות למידע, זכות להבעת עמדה בהליכים מסויימים וכיו"ב.
 • החוק מחלק את אוכלוסיית נפגעי העבירה לשלוש קבוצות:
 1. נפגעי כל העבירות.
 2. נפגעי עבירות מין ואלימות.
 3. נפגעי עבירות מין ואלימות חמורות.
 • הזכויות בחוק ניתנות בהתאמה לפי חומרת העבירה ואופייה.
 • החוק מחייב את רשויות החוק (משטרה, פרקליטות, שירות בתי הסוהר וכיו"ב) לפעול להבטחת הזכויות, תוך התאמה לגילו ומצבו של הנפגע, התחשבות בצרכיו, שמירה על כבודו והגנה על פרטיותו ובתוך זמן סביר.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.