כל אדם רשאי להיות נוכח בדיונים המתקיימים בבתי המשפט מכוח עקרון "פומביות הדיון"
בדיונים שנקבע כי יתנהלו ב"דלתיים סגורות", נוכחות הקהל באולם אסורה
נפגע עבירה זכאי להיות נוכח בדיון המתנהל בעניינו, גם אם נקבע כי הדיון יתקיים בדלתיים סגורות

ככלל, כל אדם רשאי להיות נוכח בדיונים המתקיימים בבתי המשפט בישראל.

 • על-פי החוק, דיונים מתקיימים בפומבי ובדלתיים פתוחות.
 • קיימים מקרים חריגים שבהם החוק קובע במפורש כי הדיונים יתנהלו בדלתיים סגורות (כגון דיונים בבית המשפט לנוער), או שבית המשפט רשאי לקבוע כי הדיון יתקיים בדלתיים סגורות (לדוגמה, לשם הגנה על עניינו של קטין או חסר ישע). במקרים אלו, הנוכחות של קהל באולם ללא אישור מבית המשפט היא אסורה.

מי זכאי להיות נוכח בדיונים

 • כל אדם זכאי להיות נוכח בדיוני בית המשפט שאינם מתקיימים בדלתיים סגורות.

נוכחות בדלתיים סגורות

 • ישנם חוקים המגבילים את האפשרות להיות נוכחים בעת דיון המתנהל בבית משפט, כחריג לכלל שדיוני בית המשפט יתקיימו בפומבי.
 • קיום הדיון בדלתיים סגורות נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.
 • הסיבות להחלטה של קיום הדיון בדלתיים סגורות עשויות להיות, למשל: צורך להגן על ביטחון המדינה, סכנה לפגיעה ביחסי החוץ של המדינה, מתן אפשרות לעד לתת עדות חופשית, הגנה על סוד מסחרי, הגנה על זהות מתלוננים בעבירות מין, הגנה על קטינים וחסרי ישע ועוד.
 • לאחר שבית המשפט הורה על קיום דיון בדלתיים סגורות, הוא רשאי להתיר לאנשים מסויימים להיות נוכחים בדיון או בחלק ממנו.
 • לנפגעי עבירה מעמד מיוחד בחוק, המאפשר להם להיות נוכחים גם בדיונים בעניין העבירה שממנה נפגעו, ואשר נערכים בדלתיים סגורות.
 • נפגע העבירה אף זכאי להגיע לדיון בדלתיים סגורות עם מלווה לפי בחירתו.
 • אם נפגע העבירה מעיד בתיק, ככלל הוא לא יורשה להיות נוכח בדיונים, אלא לאחר עדותו.
 • לשופט המנהל את הדיון ישנו שיקול דעת לחרוג מהוראות החוק ולא לאפשר גם לנפגע העבירה או לאדם המלווה אותו להיות נוכח, אך זאת רק במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

נוכחות בבית משפט לנוער

 • בבית המשפט לנוער, ככלל, הדיונים מתנהלים כולם בדלתיים סגורות.
 • לכן בתיקים המתנהלים בבית המשפט לנוער (כשהנאשם הוא קטין), אין לנפגע העבירה זכות בחוק לנוכחות, אולם השופט רשאי להתיר את נוכחותו בדיון.
דוגמה
במשפט הרצח של עו"ד ענת פלינר ז"ל, הנאשם היה קטין כבן 17 בעת הגשת כתב האישום.

בשל כך, המשפט התנהל בבית המשפט לנוער, שדלתותיו סגורות על פי חוק, גם בפני משפחת המנוחה.
מרכז נגה שסייע לנפגעי פשיעה הגיש בשם משפחת המנוחה בקשה להתרת נוכחותם בבית המשפט במהלך הדיונים.

בית המשפט נעתר לבקשה והתיר את נוכחותם של שלושה מבני המשפחה וכן עו"ד מטעמם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה