בשלב הטיעונים לעונש יכול נפגע העבירה לבקש להשמיע את קולו בכתב, בעדות בעל פה או באמצעות תסקיר נפגע
הצהרת נפגע אינה באה במקום תסקיר נפגע בעבירות מין או אלימות
למידע רשמי ראו אתר פרקליטות המדינה

בשלב הטיעונים לעונש יכול נפגע העבירה לבקש להשמיע את קולו בכתב, בעדות בעל פה או באמצעות תסקיר נפגע.

 • לאחר ששמע את טענות התביעה וההגנה, יכריע בית המשפט אם הנאשם אשם או זכאי.
 • במידה והכרעת הדין תקבע שהוא אשם, ירשיע בית המשפט את הנאשם (למעט במקרים מיוחדים).
 • לפני גזר הדין הקובע את עונשו של הנאשם, יביאו הצדדים טיעונים לעניין העונש (מדוע להקל או להחמיר בעונשו של הנאשם).
 • בשלב זה מקומו של נפגע העבירה בהליך בא לידי ביטוי בצורה משמעותית, כיוון שניתנת לו ההזדמנות להשמיע את קולו ולחשוף את הנזקים שנגרמו לו בפני בית המשפט כתוצאה ממעשיו של הנאשם.
 • את קולו של נפגע העבירה בשלב הטיעונים לעונש ניתן להשמיע באמצעות שלוש דרכים:
  • הצהרת נפגע
  • עדות לעונש
  • תסקיר נפגע

הצהרת נפגע

 • נפגעי עבירה זכאים למסור לתביעה הצהרה בכתב על כל פגיעה ונזק שנגרמו להם בעקבות העבירה, למידע נוסף ראו הצהרת נפגע עבירה.

עדות לעונש

 • נפגעי עבירה יכולים לבקש להעיד בפני בית המשפט בשלב הטיעונים לעונש, באמצעות הפרקליט או התובע המטפל בתיק, למידע נוסף ראו עדות של נפגע עבירה לעונש.

תסקיר נפגע

 • במקרים של עבירות מין או אלימות יכול בית המשפט להורות על עריכת תסקיר לנפגע, שייערך רק בהסכמתו של הנפגע, למידע נוסף ראו תסקיר נפגע עבירה.

חשוב לדעת

 • הצהרת נפגע אינה באה במקום תסקיר נפגע בעבירות מין או אלימות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה