חשיפת הגוף לקרינה ממושכת בצילומי רנטגן עלולה לגרום לנזקים ולכן יש להגבילה ככל הניתן
ראו קרינה בבדיקות רנטגן באתר משרד הבריאות וקרינה מייננת באתר משרד העבודה


לרוב אנשים נתקלים במכשירי רנטגן בצילומים שנעשים בבתי חולים, בצילומי שיניים, ובצילומים שנערכים מדי פעם בהוראת הרופא לצורך איתור בעיות ומחלות בעצמות.

 • חשיפה מתמשכת לקרינה זו היא מסוכנת ולכן יש להגבילה ככל הניתן.

מי זכאי?

 • עובדים בבתי חולים ובמרפאות שיניים החשופים למכשירי רנטגן במהלך עבודתם היומיומית.
 • מטופלים הנדרשים לבצע צילומי רנטגן.

תהליך מימוש הזכות

 • ההגנה היעילה ביותר מפני חשיפה לקרינת רנטגן היא מניעתה באמצעות 4 דרכים:
  • הקטנת זמן החשיפה (למשל, בצילום שיניים לוודא שהצילום מבוצע מספר שניות ולא יותר מהנהוג).
  • התרחקות מהמכשיר המקרין. על-פי הנחיות משרד הבריאות עובד במרפאת שיניים חייב לצאת מהחדר בזמן ביצוע הצילום ולהפעיל את הצילום בשלט רחוק.
  • מיסוך באמצעות עופרת. בזמן צילום רנטגן לשיניים או לאיבר בגוף יש לענוד אפוד עופרת כדי למנוע חשיפת איברים לקרינה.
  • בידוד החומרים הרדיואקטיביים במקומות סגורים ומבודדים כך שהכניסה אליהם תהיה מסווגת (למשל, איזוטופים רפואיים נשמרים תמיד בכלים סגורים).

בדיקות מעקב לעובדים

 • תקנות הבטיחות לעבודה קובעות כללים לגבי העסקת עובדים בסביבה חשופה לקרינת רנטגן.
 • בין היתר נקבע כי יש לעבור בדיקה רפואית ראשונית על ידי רופא תעסוקתי, הכוללת בדיקות שתן, בדיקות דם, בדיקת תפקודי כליות, בדיקת תפקודי כבד ובדיקה קלינית גופנית כללית בדגש על העור והעיניים.
 • יש לחזור על בדיקה זו אחת לשנה (למעט בדיקת תפקודי כליות וכבד).

הגבלות בהעסקת נשים

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים