הקדמה:

המוסד לבטיחות ולגיהות הוא תאגיד ציבורי ללא כוונות רווח, שהוקם מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה.

פרטים

אתר אינטרנט:
דוא"ל:
כתובת רשמית:
רח' מזא"ה 22, ת"ד 1122, ת"א 61010
טלפון:
03-5266444
פקס:
03-5266457

תפקיד

תפקידי המוסד לבטיחות ולגיהות והמטרות שהוא הציב לעצמו הם קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה וצמצום מספר הנפגעים בתאונות עבודה ובמחלות מקצוע.

נושאים וזכויות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע