במקרים שונים עובדים ומועמדים לעבודה נדרשים לפנות לרופא תעסוקתי, שיבדוק את כשירותם לעבוד בעבודות מסוימות
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה

עובדים ומועמדים לעבודה נדרשים לעתים לפנות לרופא תעסוקתי, כדי לבדוק את כשירותם לעבוד בעבודות מסוימות.

 • שירותי הרופאים התעסוקתיים ניתנים בקופות החולים ללא תשלום במסגרת סל הבריאות, למבוטחים שקיבלו הפניה לרופא תעסוקתי מהרופא המטפל בהם או ממקום העבודה (מהמעסיק או מוועד העובדים).
 • הפנייה למרפאה התעסוקתית נעשית לפי מקום העבודה ותחום העבודה (ולא לפי מקום המגורים של העובד).
 • לרשימות הרופאים התעסוקתיים בקופות החולים, ראו באתר כל הבריאות של משרד הבריאות.

התחומים שבהם ניתן שירות של רופא תעסוקתי

 • בדיקות קבלה לעבודה, שבהן נקבע אם מועמד לעבודה מתאים לסוג העיסוק המסוים.
 • בדיקות פיקוח רפואי:
  • בדיקות אלה נערכות לעובדים החשופים לגורמי סיכון תעסוקתיים, שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה.
  • בבדיקה ראשונית הרופא התעסוקתי מעריך אם העובד כשיר להתחיל לעבוד בעיסוק המסוים.
  • בהמשך, נערכות לעובד בדיקות מעקב תקופתיות שבהן הרופא התעסוקתי מעריך אם העובד כשיר להמשיך לעבוד באותו עיסוק.
 • בדיקות כושר עבודה, המעריכות אם עובד שחלה או נפגע מסוגל לשוב למקום עבודתו ולהמשיך לעבוד באותו עיסוק.
 • ייעוץ למעסיקים ולעובדים לגבי השפעות בריאותיות אפשריות של תהליכים וחשיפות במקום העבודה, ומתן מענה לשאלות שונות בתחומי הבריאות והבטיחות במקום העבודה.
 • סיוע בהטמעת תוכניות לקידום בריאות במקום העבודה.
דוגמה
 • נער שמועמד לעבוד בסוג עבודה המצריך בדיקת התאמה אצל רופא תעסוקתי (בנוסף לבדיקות הרפואיות הכלליות והאישור הרפואי שנדרשים ממנו לכל עבודה שהיא).
 • עובד בבית חולים שתפקידו כולל עבודה עם מכשירי רנטגן, העובר בדיקות מעקב אצל רופא תעסוקתי.
 • עובדת בהיריון שסוג עבודתה מסכן את מצבה, והיא מופנית לרופא תעסוקתי כדי שיאשר את זכאותה להיעדר מהעבודה בחודשי ההיריון ולקבל גמלה לשמירת היריון.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים