הקדמה:

במקרים שונים עובדים ומועמדים לעבודה נדרשים לפנות לרופא תעסוקתי, שיבדוק את כשירותם לעבוד בעבודות מסוימות

עובדים ומועמדים לעבודה נדרשים לעתים לפנות לרופא תעסוקתי, כדי לבדוק את כשירותם לעבוד בעבודות מסוימות.

 • שירותי הרופאים התעסוקתיים ניתנים בקופות החולים ללא תשלום במסגרת סל הבריאות, למבוטחים שקיבלו הפניה לרופא תעסוקתי מהרופא המטפל בהם או ממקום העבודה (מהמעסיק או מוועד העובדים).
 • הפנייה למרפאה התעסוקתית נעשית לפי מקום העבודה ותחום העבודה (ולא לפי מקום המגורים של העובד).
 • לרשימות הרופאים התעסוקתיים בקופות החולים, ראו באתר כל הבריאות של משרד הבריאות.

התחומים שבהם ניתן שירות של רופא תעסוקתי

 • בדיקות קבלה לעבודה, שבהן נקבע אם מועמד לעבודה מתאים לסוג העיסוק המסוים.
 • בדיקות פיקוח רפואי:
  • בדיקות אלה נערכות לעובדים החשופים לגורמי סיכון תעסוקתיים, שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה.
  • בבדיקה ראשונית הרופא התעסוקתי מעריך אם העובד כשיר להתחיל לעבוד בעיסוק המסוים.
  • בהמשך, נערכות לעובד בדיקות מעקב תקופתיות שבהן הרופא התעסוקתי מעריך אם העובד כשיר להמשיך לעבוד באותו עיסוק.
 • בדיקות כושר עבודה, המעריכות אם עובד שחלה או נפגע מסוגל לשוב למקום עבודתו ולהמשיך לעבוד באותו עיסוק.
 • ייעוץ למעסיקים ולעובדים לגבי השפעות בריאותיות אפשריות של תהליכים וחשיפות במקום העבודה, ומתן מענה לשאלות שונות בתחומי הבריאות והבטיחות במקום העבודה.
 • סיוע בהטמעת תכניות לקידום בריאות במקום העבודה.
דוגמה
 • נער שמועמד לעבוד בסוג עבודה המצריך בדיקת התאמה אצל רופא תעסוקתי (בנוסף לבדיקות הרפואיות הכלליות והאישור הרפואי שנדרשים ממנו לכל עבודה שהיא).
 • עובד בבית חולים שתפקידו כולל עבודה עם מכשירי רנטגן, העובר בדיקות מעקב אצל רופא תעסוקתי.
 • עובדת בהריון שסוג עבודתה מסכן את מצבה, והיא מופנית לרופא תעסוקתי כדי שיאשר את זכאותה להיעדר מהעבודה בחודשי ההריון ולקבל גמלה לשמירת הריון.
 • נכה עבודה שמצבו הבריאותי הוחמר עקב הפגיעה והוא מופנה לרופא תעסוקתי כדי לקבל אישור רפואי לצורך דיון מחדש בדרגת הנכות שלו.

הרחבות ופרסומים