הקדמה:

עורך דין המטפל בתביעה לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים רשאי לגבות שכר טרחה עד לתעריף המירבי שנקבע על-ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין


במקרים שבהם נפגע תאונת דרכים בוחר להיות מיוצג על-ידי עורך דין בתביעה לקבלת פיצויים, עורך הדין רשאי לגבות שכר טרחה המחושב כאחוז מסוים מסכום הפיצוי הסופי שישולם לנפגע.

 • על-פי סעיף 16 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תקבע תעריפים מקסימליים לשכר הטרחה שניתן לגבות מהנפגע ובלבד שלא יעלה על 8% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע, ואם היו הליכים משפטיים - לא יעלה על 13% מהסכום שנפסק.

מי זכאי?

השיעורים המירביים של שכר הטרחה

 • שכר הטרחה, שנקבע בהתאם לתוצאת ההליך המשפטי, לא יעלה על השיעורים הבאים:
  • 8% (+ מע"מ) מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע - אם הושגה פשרה מחוץ לבית המשפט, טרם הגשת תביעה.
  • 11% (+ מע"מ) מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע - אם הושגה פשרה לאחר הגשת תביעה וטרם מתן פסק דין.
  • 13% (+ מע"מ) מהסכום שנפסק לטובת הנפגע - אם ניתנה החלטת שופט לגבי גובה הפיצוי.
 • שכר הטרחה מחושב מתוך מלוא הסכום שקיבל הנפגע (כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד שנפסקו לטובתו בפסק דין).
 • עורך הדין אינו רשאי לדרוש תשלום מעבר לקבוע בחוק, למעט אגרת בית משפט והוצאות הדרושות לניהול התיק.

חשוב לדעת

 • נפגעי תאונות דרכים ששילמו שכר טרחה מעבר לתעריף המירבי, זכאים להחזר הסכום העודף.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים