הקדמה:

עורכי דין המטפלים בתביעה לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים רשאים לגבות שכר טרחה עד לתעריף המירבי שנקבע על-ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין


במקרים שבהם נפגעי תאונת דרכים בוחרים להיות מיוצגים על-ידי עורך דין בתביעה לקבלת פיצויים, עורכי הדין רשאים לגבות שכר טרחה המחושב כאחוז מסוים מסכום הפיצוי הסופי שישולם לנפגעים.

 • על-פי סעיף 16 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תקבע תעריפים מקסימליים לשכר הטרחה שניתן לגבות מהנפגעים, שלא יעלו על 8% מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע/ת, ואם היו הליכים משפטיים - התעריפים לא יעלו על 13% מהסכום שנפסק.

מי זכאי?

השיעורים המירביים של שכר הטרחה

 • שכר הטרחה, שנקבע בהתאם לתוצאת ההליך המשפטי, לא יעלה על השיעורים הבאים:
  • 8% (+ מע"מ) מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע/ת, אם הושגה פשרה מחוץ לבית המשפט לפני שהוגשה תביעה.
  • 11% (+ מע"מ) מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע/ת, אם הושגה פשרה לאחר הגשת תביעה ולפני מתן פסק דין.
  • 13% (+ מע"מ) מהסכום שנפסק לטובת הנפגע/ת, אם ניתנה החלטת שופט לגבי גובה הפיצוי.

חשוב לדעת

 • נפגעי תאונות דרכים ששילמו שכר טרחה מעבר לתעריף המירבי, זכאים להחזר הסכום העודף.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • תא (ת"א) 165145/02 (באתר נבו)- גביית שכר טרחה בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים צריכה להיעשות "מלמטה". הסכום שממנו רשאי עורך הדין לגזור שכר טרחה הוא הפיצוי שנפסק לנפגע, ללא שכר טרחה ומע"מ שנפסקו בגוף פסק הדין, וללא הוצאות שנפסקו.
 • בדמ (ת"א) 163/10 (באתר נבו)- אין לגזור שכר טרחה מכח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אלא מהסכום ששולם בפועל לניזוק. יש לחשב את שכר הטרחה מלמטה, כלומר אך ורק מסכום הפיצויים, ולא מתשלום הוצאות בגין שכר טרחה עו"ד או כל סכום רעיוני אחר.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים