מבוטחים שאינם מעוניינים כי יועבר מידע רפואי אודותיהם ברשת המידע המשותפת לקופות החולים ובתי החולים רשאים להגיש בקשה ליציאה מהרשת
הבקשה תבוצע בתוך 30 ימים מהיום שהוגשה
מי שיצא מרשת שיתוף המידע הרפואי ומעוניין לחזור ולהיכלל בה, יכול להגיש בקשת חזרה לרשת
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

כדי לסייע לאיכות הטיפולים במערכת הבריאות, מועבר כיום מידע רפואי בין קופות החולים ובתי החולים באמצעות רשת תקשורת סגורה (מלבד למידע בנושאים מסויימים ורגישים). לפרטים נוספים, ראו שיתוף והעברת מידע רפואי לגבי מטופלים בין קופות החולים ובתי החולים.

 • מבוטחים שאינם מעוניינים כי יועבר מידע רפואי אודותיהם בין הגופים הרפואיים רשאים להגיש בקשה ליציאה מהרשת.
 • היציאה מהרשת היא מלאה, כלומר לא ניתן לבקש הגבלה לגבי מקרים מסוימים, מוסד מסוים או גורם מטפל מסוים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים שאינם מעוניינים בהעברת מידע רפואי אודותיהם בין קופת החולים ובתי חולים.

שלבי ההליך

 • מי שמעוניין לצאת מרשת המידע יגיש בקשה בסניף קופת החולים שהוא מבוטח בה.
 • יש להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה ליציאה מרשת שיתוף מידע רפואי לאומי לבוגר.
 • הורים המעוניינים להוציא את ילדם מרשת המידע יחתמו על טופס בקשה להוצאת קטין (בהגיעו לגיל 18 יהיה עליו לחתום מחדש על טופס לבוגר, אם יהיה מעוניין בכך).
 • ישנה גם אפשרות למלא טפסים בשפות אנגלית, רוסית וערבית (כולל טופסי בקשה עבור קטין, בוגר או פסול דין).
 • חיילים המעוניינים לצאת מרשת המידע יפנו למוקד הרפואי מקול הלב.
 • הבקשה תבוצע בתוך 30 ימים מהיום שהוגשה.
 • לאחר היציאה מהרשת לא תהיה בבתי חולים אפשרות לצפות במידע שקיים לגבי המטופל בגופים רפואיים אחרים:
  • אם אדם שיצא מהרשת יגיע לקבל טיפול רפואי בבית חולים, הגורם המטפל בבית החולים יקבל הודעה שלא ניתן להציג מידע רפואי לגבי אותו אדם ממקורות אחרים.
  • אותו אדם יהיה אחראי לספק לגורמים שמטפלים בו את כל המידע הרפואי שלו (אשפוזים וניתוחים שעבר, תרופות שהוא מקבל, רגישויות, תוצאות של בדיקות וכו').
 • העברת המידע היחידה שתתאפשר בין הגופים הרפואיים היא העברת סיכום ביקור של המטופל בבית חולים אל קופת החולים המבטחת (כפי שהועבר גם לפני כן בעותק נייר).

הגשת בקשה לחזור לרשת שיתוף המידע הרפואי

 • מי שיצא מרשת שיתוף המידע הרפואי ומעוניין לחזור ולהיכלל בה, יכול להגיש בקשת חזרה לרשת.
 • ניתן למלא טופסי בקשה לחזרה לרשת בשפות אנגלית, רוסית וערבית.
 • יש להגיש את הבקשה בסניף קופת החולים.
 • חיילים המעוניינים לחזור ולהיכלל ברשת יפנו למוקד הרפואי מקול הלב.
 • הבקשה תבוצע בתוך 30 ימים מהיום שהוגשה.
 • לאחר סיום הטיפול בבקשה, הגורמים המטפלים יוכלו לצפות במידע הרפואי הקיים במערכות הממוחשבות של הארגונים האחרים, כולל המידע שתועד בתקופה שבה המטופל לא נכלל ברשת.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים