הקדמה:

בית משפט מכריז על אדם כפסול דין במקרים שבהם מחלת נפש או ליקוי שכלי שהוא לוקה בהם גורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו
לכל פעולה משפטית של פסול דין נדרש אישור מאפוטרופוס שמינה לו בית המשפט

בית משפט רשאי להכריז על אדם כפסול דין במקרה שיש לו מחלת נפש או ליקוי שכלי הגורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

  • פסול דין הוא אדם ללא כשרות משפטית, ולכן בית המשפט מורה על מינוי אפוטרופוס עבורו.
  • לכל פעולה משפטית של פסול דין נדרשת הסכמת האפוטרופוס שלו. ההסכמה יכולה להינתן לפני הפעולה, במהלכה, או בדיעבד.

חשוב לדעת

  • הפרעה בשיפוט ובשיקול הדעת, או חוסר צלילות הדעת אינם שוללים בהכרח את כושרו המשפטי של אדם ומביאים להכרזה עליו כעל פסול דין. גם חולשה פיסית אינה מספקת, נדרשים רק מחלה או ליקוי.
  • לא כל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית מוכרז על-ידי בית המשפט כפסול דין.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות