כל מטפל מחוייב לשמירה על הסודיות הרפואית של מטופליו
במקרים שנדרשת בהם הפרה של הסודיות הרפואית, יש לבקש את הסכמתו של המטופל לפני מסירת המידע
ישנן נסיבות המצריכות מסירת מידע רפואי לגורם אחר גם ללא הסכמת המטופל


מטפל או עובד במוסד רפואי מחוייבים לשמור בסוד כל מידע הנוגע למטופל שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.

  • על המטפל, ובמוסד רפואי גם מנהל המוסד, לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את שמירת הסודיות הרפואית של המטופל.
  • המידע הרפואי של מטופל הנו חסוי כל עוד המטופל לא ויתר בעצמו על הסודיות.
  • במקרים שבהם נדרשת הפרה של הסודיות הרפואית, יש לבקש את הסכמתו של המטופל טרם מסירת המידע. למידע נוסף ראו כאן.
  • ישנן נסיבות שבהן רשאי (ולעתים אף חייב) המטפל או המוסד הרפואי למסור מידע רפואי לגורם אחר גם ללא הסכמת המטופל.

מי זכאי?

  • כל מטופל (אדם המקבל טיפול רפואי או פרא רפואי).

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

הפרת הסודיות הרפואית

העברת מידע רפואי בין קופות החולים ובתי החולים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הקליניקה המשפטית לסיוע לילדים ונוער בסיכון של המרכז הבינתחומי הרצליה בשיתוף עם עמותת עלם.