אזרח רשאי במקרים מסוימים לפתוח בהליך פלילי נגד אדם הגורם למפגע רעש, אם המדינה בחרה שלא לעשות זאת


על-פי חוק למניעת מפגעים ותקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), אדם העובר על הוראות החוק והתקנות, דינו מאסר של שישה חודשים, קנס, או שניהם יחדיו.

  • ישנם מצבים שבהם המחוקק מאפשר לאזרח לנהל הליך פלילי נגד גורם מפגע הרעש, אם המדינה בחרה לוותר על כך (אם המשטרה החליטה שלא להגיש כתב אישום).
  • אם יוכח כי נעשתה עבירה, בית המשפט רשאי לפסוק את העונשים הקבועים בחוק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שסובלים ממפגעי רעש ומטרדי רעש, אשר התלוננו בפני הרשויות על מפגע הרעש, והרשויות לא פתחו בהליך פלילי נגד האחראי על המפגע.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • ראשית יש לשלוח הודעה לשר להגנת הסביבה על הכוונה לפתוח בהליך משפטי.
  • לאחר שעברו 60 יום משליחת ההודעה, אם לא הוגש כתב אישום על ידי היועץ המשפטי לממשלה, אפשר להתחיל בהליך המשפטי הפלילי.
  • הגשת קובלנה פלילית היא מורכבת, ועל כן בית המשפט יכול לחייב שתנוהל על ידי עורך דין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים