בית הדין פסק פיצוי בסך 20,000 ש"ח לעובדת שהוצאה מקבוצות הווטסאפ של העבודה עקב הליך שימוע לפני פיטורים
הוצאת עובד מקבוצת הוואטסאפ של החברה טרם הליך השימוע מהווה אינדיקציה לכך שההחלטה לגבי פיטוריו התקבלה עוד טרם השימוע ויש בכך פגם בהליך הפיטורים
על המעסיק חלה חובה לשמוע את טענות העובד כנגד פיטוריו ולשקול טענות אלה בלב נקי ובנפש חפצה, טרם קבלת החלטה על פיטורים
אם חובת השימוע התקיימה באופן מהותי, העובד לא יהיה זכאי לפיצויים גם אם ההליך לא התקיים באופן מדוייק ודווקני

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה באר שבע
שם התיק:סעש (ב"ש) 32970-06-20
תאריך:07.09.2022
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובדת הועסקה בחברה במשך כ 10 חודשים, עד לפיטוריה.
 • בשיחה שהתקיימה ביום 15.03.2020 ביקשה החברה להביא לסיום העסקת העובדת בהסכמה.
 • העובדת סירבה לפיטורים בהסכמה, ועל כן נמסר לה זימון לשימוע שנקבע ליום המחרת 16.03.2020.
 • טרם קיום שיחת השימוע הוצאה העובדת מקבוצות הוואטסאפ הקשורות לעבודה.
 • העובדת הגישה תביעה לבית הדין לעבודה כנגד החברה בטענה שהיא פוטרה שלא כדין עקב מחלתה. בנוסף טענה העובדת שהוצאתה מקבוצות הוואטסאפ הקשורות לעבודה עוד טרם קיום השימוע מעידה על כך שהליך השימוע היה למראית עין בלבד.
 • החברה טענה שהפיטורים נעשו בעקבות התנהלותה הבעייתית של העובדת וצמצום כוח אדם בעקבות משבר הקורונה.

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה

 • בית הדין פסק שלא הוכח כי התובעת פוטרה עקב מחלתה, באופן הצובע את פיטוריה כ"פיטורים שלא כדין".
 • מטרת השימוע היא לשמוע את העובד ולאפשר לו לנסות ולשכנע את מעסיקו שלא לפטרו. מעסיק חייב לשמוע את טענותיו של העובד כנגד הפיטורים ולשקול טענות אלה קודם שתיפול ההחלטה הסופית. החובה לערוך שימוע זהו האמצעי למימוש זכות הטיעון של העובד טרם פיטוריו ולא זכות העומדת בפני עצמה.
 • אם חובת השימוע התקיימה באופן מהותי, העובד לא יהיה זכאי לפיצויים גם אם ההליך לא התקיים באופן מדוייק ודווקני.
 • הוצאת העובדת מקבוצת הוואטסאפ של עובדי החברה ערב הליך השימוע מהווה אינדיקציה לכך שההחלטה לגבי פיטורי העובדת התקבלה עוד טרם השימוע ויש בכך פגם בהליך הפיטורים המצדיק מתן פיצוי.
 • יחד עם זאת במקרה זה לא מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין מאחר שהוכח שהפיטורים היו מסיבה עניינית והוצגו בפני העובדת הליקויים והתלונות שהיוו את עילת הפיטורין.
 • לאור כל האמור לעיל פסק בית הדין פיצויי לטובת העובדת בסך 20,000 ש"ח בלבד בשל פגם בהליך הפיטורין, מבלי לפסוק לזכותה פיצויים בשל עוגמת נפש.

משמעות

 • הוצאת עובד מקבוצת הוואטסאפ של העבודה ערב הליך השימוע עשויה להוות פגם בהליך הפיטורים המצדיק מתן פיצוי.
 • על המעסיק חלה חובה לשמוע את טענות העובד כנגד פיטוריו ולשקול טענות אלה בלב נקי ובנפש חפצה, טרם קבלת החלטה על פיטורים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״.