הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי יכול לדחות תביעות לקבלת מזונות במקרים בהם הכנסת ההורה בעל ההחזקה על הקטין גבוהה מהרף שנקבע בתקנות

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עב"ל 25123-06-10
תאריך:
17.10.2012

פסק הדין עוסק בערעור שהוגש על-ידי 3 אמהות לילדים קטינים שנמצאים בהחזקתן, כנגד החלטת בית הדין האזורי לעבודה לאשר את החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא לאשר להן קבלת קצבת מזונות משום שאינן עונות על תנאי הזכאות.

 • 3 הנשים חתמו עם בעליהן על הסכמים להתרת נישואין שקיבלו תוקף של פסק דין.
 • במסגרת ההסכמים הוסדרה חובת תשלום המזונות של הבעלים לשעבר לטובת הילדים.
 • הבעלים לשעבר לא עמדו בהסכמים ולא העבירו דמי מזונות לטובת הילדים.
 • המערערות הגישו תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבת מזונות.
 • תביעות המערערות לקבלת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי נדחו על-ידי המוסד בטענה שהן אינן עונות על תנאי הזכאות:
  1. תביעתה של אחת המערערות נדחתה משום ששהתה בחו"ל מעל לרף שנקבע בתקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג-1972.
  2. תביעותיהן של שתי המערערות הנוספות נדחו משום שהכנסתן עלתה על ההכנסה המאפשרת קבלת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, כפי שנקבע בתקנות המזונות.
 • במסגרת פסק הדין נבחנה השאלה העקרונית בדבר הקשר בין זכותו העצמאית של הקטין למזונות, לבין זכאותו של הורה הקטין שבהחזקתו הוא נמצא.
 • דחיית המוסד לביטוח לאומי את התביעות לקבלת מזונות בשל גובה הכנסתן של המערערות אושרה על ידי בית הדין הארצי לעבודה.
 • נכון ליום 06.01.2013 טרם התקבלה החלטה בנוגע לערעור על דחיית התביעה לקבלת מזונות בשל השהות בחו"ל.

בית הדין הארצי לעבודה קבע

 • התכלית של ההסדר שנקבע בחוק המזונות ובתקנות המזונות היא הבטחת גמלת קיום לקטין שנפסקו לזכותו מזונות.
 • הבטחת גמלת הקיום לקטין נבחנת לאור חובת שני ההורים כאפוטרופסים טבעיים לדאוג לילדם.
 • החובה לתשלום מזונות הקטין על-ידי המוסד לביטוח לאומי מתגבשת גם לאור מצבו הכלכלי של ההורה שהקטין נמצא בהחזקתו.

משמעות

 • המוסד לביטוח לאומי יכול לדחות תביעה לקבלת מזונות לאור מצבו הכלכלי של ההורה שהקטין נמצא בהחזקתו.
 • המוסד לביטוח לאומי יכול לדחות תביעה לקבלת מזונות במקרה שהכנסת ההורה בעל ההחזקה בקטין (ומצבו הכלכלי) הינה מעל לרף שנקבע בחוק המזונות ובתקנות המזונות.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״