הקדמה:

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כי יש לשלם קצבה לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.