הקדמה:

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כי יש לשלם קצבה לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980
נוסח החוק:

המוסד לביטוח לאומי הנו האחראי על יישום החוק ובדיקת תנאי הזכאות של מבקשי הגמלה, וזאת בשיתוף עם מערכות השירותים החברתיים, כגון: שירות התעסוקה (האחראי על קיום מבחן התעסוקה שהוא תנאי לזכאות לחלק מהזכאים), הלשכה לשירותים חברתיים, האגף להשתלמות ולהכשרה מקצועית, מרכזי השיקום ושירותי הבריאות והחינוך.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.