אישה נשואה זכאית ויכולה לתבוע מזונות מהבעל כל עוד לא הותר קשר הנישואין
לא ניתן לתבוע תשלום מזונות רטרואקטיבי עבור התקופה שלפני הגשת התביעה
אם הבעל לא משלם, ניתן לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל או להגיש תביעה לקבלת קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי
לא ניתן לנקוט הליכי הוצאה לפועל במקביל לקבלת קצבת מזונות מהביטוח הלאומי


אישה הקשורה בקשר נישואין זכאית למזונותיה מבעלה כל עוד קשר הנישואין עומד בתוקפו המזונות משולמים לאישה עד מועד הגירושין בין בני הזוג, או עד מתן פסק דין לגירושין על ידי בית הדין הרבני.

שימו לב
המידע בערך זה הוא כללי בלבד, מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום

מי זכאי?

 • אישה יהודיה הקשורה בקשר נישואין לאיש כדת משה וישראל:
  • אישה הנשואה על פי ההלכה היהודית, זכאית למזונותיה מבעלה כל עוד קשר הנישואין עומד בתוקפו (אלא אם כן האישה בגדה בבעל, עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת, או שהיא עובדת והכנסתה מספיקה לכל צרכיה).
  • המזונות משולמים לאישה עד מועד הגירושין בין בני הזוג או עד מתן פסק דין לגירושין על ידי בית הדין הרבני.
 • אישה מוסלמית הקשורה בקשר נישואין בהתאם לדת האיסלאם:
  • אישה נשואה בהתאם לדין השרעי, זכאית למזונות אישה אם קשר הנישואין עומד בתוקפו, וכל עוד היא לא עזבה את הבית מסיבה שאינה מוצדקת ולא הוכרזה כמורדת בבעלה.
  • בהתאם לדין השרעי, מזונות האישה הם זכותה גם אם היא עובדת ויכולה לכלכל את עצמה, ואין לבעלה כל זכות בכספיה.
 • בני זוג מעורבים/ שאינם משתייכים לעדה דתית מוכרת
  • הדין האישי אינו חל על בני זוג מעורבים (בני זוג שאינם משתייכים לאותה עדה דתית).
  • למרות זאת, במקרה שהדין האישי אינו מכיר בנישואין אך יש להם תוקף כלפי המדינה (למשל בנישואין אזרחיים בחו"ל), בית המשפט רשאי לפסוק מזונות אישה "חוזיים".

מי לא זכאי?

 • אישה עובדת, מלבד במקרים מסויימים, לא תהיה זכאית למזונות.
 • עם זאת, כאשר מדובר באישה מוסלמית, היא תהיה זכאית למזונות גם היא עובדת.
 • במקרים בהם הבעל מסרב לתת לאשתו גט למרות הוראה מפורשת של בית הדין הרבני, עשויה האישה להיות זכאית למזונות מעוכבת, גם אם היא אינה זכאית למזונות אישה. לפרטים נוספים ראו כאן.

תהליך מימוש הזכות

 • אישה הנשואה לפי הדת אליה היא משתייכת, יכולה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי המוסמך.
 • אישה הנשואה בנישואין מעורבים, או מוגדרת כחסרת דת, יכולה לפנות לבית הדין לענייני משפחה כדי לתבוע מזונות.
 • על פי כללי הסמכות המקומית, את התביעה למזונות יש להגיש לבית הדין שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים המשותף של בני הזוג, ואם כבר אינם חיים ביחד- לבית הדין שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים המשותף האחרון.
 • בכתב תביעת המזונות על האישה לפרט את העניינים הבאים:
 • בית המשפט, שמות הצדדים + תעודות זהות, מהות התביעה והסעדים המבוקשים (סכום המזונות המבוקש).
 • כותרת התביעה (תביעת מזונות).
 • רקע עובדתי: היכרות, נישואין, חיי הנישואין, לידת הילדים וכו'.
 • הכנסות הנתבע מעבודה ונכסים וכושר השתכרותו.
 • הכנסות התובעת מעבודה ונכסים וכושר השתכרותה.
 • הכנסות המשפחה ורמת החיים של המשפחה.
 • צרכי האישה (אם באותו כתב תביעה תובעים אף את מזונות הילדים, יש לפרט את צרכיהם בנפרד).
 • הטיעונים המשפטיים (לרב בתביעת מזונות "רגילה" לא נדרשים טיעונים משפטיים מהותיים).
 • כל המסמכים הרלוונטיים (לדוג' קבלות בגין הוצאות הבית והוצאות אישיות, הסכם שכירות, יתרת משכנתא וכו').
 • הרצאת פרטים + 12 תלושי שכר אחרונים של התובעת (אם היא עובדת).
 • תצהיר המאומת על ידי עורך דין (כאשר התביעה מוגשת לבית משפט לענייני משפחה).
 • אגרות

אפשרויות גבייה במקרה והבעל אינו משלם מזונות למרות החלטת בית הדין

 • אם הבעל אינו מקיים את פסק הדין הסופי או את ההחלטה למזונות זמניים, עומדות בפני האישה שתי אפשרויות גביה מרכזיות.
 1. פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל:
  • לשכת ההוצאה לפועל יכולה להטיל על הבעל הגבלות שונות כדי להביא לכך שפסק הדין יבוצע. ניתן להטיל על הבעל הגבלות על פעילות בחשבון הבנק, עיקול שכר, עיקול על רכב במשרד הרישוי, הגבלות על קבלת דרכון, עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלה על ייסוד תאגיד ועוד. יצוין שלאחר מיצוי הליכים פחות פוגעניים כנגד החייב (לדוג' עיקולים) ניתן לבקש נגדו צו מאסר, אולם לרשם ההוצאה לפועל יש שיקול דעת אם להטיל מאסר או לנקוט הליכים אחרים, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין.
  • למידע נוסף ראו בקשה לביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל.
 2. הגשת תביעה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי
  • המוסד לביטוח לאומי משלם לאישה את הסכום שנקבע בפסק הדין או הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי- לפי הנמוך מביניהם. אם בסופו של דבר המוסד לביטוח לאומי גובה מהבעל סכום גדול יותר מאשר שילם לאישה- אזי תקבל האישה את ההפרש.
  • לפירוט הליך תביעה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • חשוב לזכור כי נקיטת הליכי הוצאה לפועל אינם יכולים להתרחש במקביל לקבלת דמי מזונות מהביטוח הלאומי. אישה הגובה את מזונותיה דרך הוצאה לפועל נדרשת לחתום על תצהיר לפיו אינה גובה את מזונותיה דרך המוסד לביטוח לאומי. אם אישה נוקטת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב, יופסק תשלום קצבת המזונות (אלא אם כן מדובר בהליכי הוצאה לפועל לצורך גביית ההפרשים מן החייב).

חשוב לדעת

 • כדי לספק לאישה סעד זמני בזמן התנהלות ההליכים בתביעת המזונות, עומדת בפניה האפשרות להגיש בקשה למזונות זמניים.
 • זכות האישה לקבל מזונות איננה רטרואקטיבית. בדרך כלל המזונות להם זכאית האישה יקבעו מיום הגשת התביעה ולא יכללו את זכאותה למזונות, אם היתה, לפני הגשת התביעה.
 • ניתן לתבוע מזונות אישה ומזונות ילדים בכתב תביעה אחד.
 • בתביעה בכל אחד מבתי הדין מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין לענייני משפחה.
 • ניתן להיעזר בסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, בכפוף לתנאי הזכאות. למידע נוסף ראו סיוע משפטי בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם האגף לסיוע משפטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות