מבוטחים שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא זכאותם לגמלה רשאים להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך שנה מיום קבלת ההחלטה שעליה מערערים
המערערים זכאים לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים
במקרים שיפורטו בהמשך (כגון ערעור על החלטה של ועדה רפואית), יש להגיש תחילה ערר לוועדת עררים, ורק לאחר מכן ניתן לערער לבית הדין לעבודה בשאלות משפטיות
בנושאים מסוימים, מי שתביעתם לקצבה נדחתה על-ידי פקיד התביעות יכולים לבקש שוועדת תביעות תבחן שוב את ההחלטה ותיתן את המלצתה. הפנייה לוועדת התביעות לא דוחה את המועד האחרון להגשת ערעור לבית הדין לעבודה


מבוטחים בביטוח הלאומי המעוניינים לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לקביעת זכאותם לקצבאות וגמלאות השונות שבאחריותו, רשאים לערער על החלטת המוסד לבית הדין האזורי לעבודה. ניתן לבקש מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי חינם בתהליך הערעור.

 • במקרים מסוימים, מי שתביעתם לקבלת קצבה נדחתה על-ידי פקיד התביעות רשאים לבקש שההחלטה תיבחן על-ידי ועדת תביעות אזורית, שתיתן את המלצתה. הפנייה לוועדת התביעות אינה דוחה את המועד הקבוע בחוק להגשת ערעור לבית הדין לעבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים בביטוח הלאומי המעוניינים לערער על החלטות המוסד בנוגע לתביעות שהגישו למוסד.
 • במקרים שיפורטו בהמשך (כגון ערעור על החלטה של ועדה רפואית או החלטה בעניין אי כושר), יש להגיש תחילה ערר לוועדת עררים, ורק לאחר מכן ניתן לערער לבית הדין לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד).

הגשת ערעור לבית הדין לעבודה

קבלת סיוע משפטי

פנייה לוועדת תביעות

 • מי שתביעתם לקבלת קצבאות ותשלומים בנושאים מסוימים נדחתה על-ידי פקיד התביעות (ולא על רקע רפואי), יכולים לבקש שוועדת תביעות תבחן שוב את ההחלטה.
 • ניתן לפנות לוועדת התביעות בתוך 6 חודשים מדחיית התביעה.
 • ועדת התביעות עשויה לשמש תחליף, או שלב מקדים (בהתאם לתוצאותיה) לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • הוועדה אינה מוסמכת לשנות את החלטתו של פקיד התביעות, אלא רק להמליץ לו לשקול אותה מחדש.
 • הפנייה לוועדת התביעות לא דוחה את המועד הקבוע בחוק להגשת ערעור לבית הדין לעבודה (בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההחלטה הראשונית של פקיד התביעות).
 • לפירוט המקרים שניתן לפנות בהם לוועדת התביעות ולמידע נוסף, ראו ועדת תביעות לדיון נוסף בתביעה למוסד לביטוח לאומי.

פנייה לוועדות עררים

ערר על החלטה של ועדה רפואית בנושאי נכות

 • על החלטה של ועדה רפואית בנושאי נכות יש להגיש תחילה ערר לוועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי (רק לאחר מכן ניתן לערער לבית הדין לעבודה).
 • יש להגיש את הערר לוועדה הרפואית לעררים בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה של הוועדה הרפואית.
 • על החלטת ועדת העררים הרפואית ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום מקבלת החלטתה, בשאלות משפטיות בלבד.

ערר על קביעת אי כושר

 • בנושאים הקשורים לקביעת דרגת אי כושר בתביעה לקצבת נכות כללית, יש להגיש תחילה ערר לסניף המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה לגבי דרגת אי הכושר.
 • למידע נוסף ראו ערר על החלטה בעניין אי כושר.
 • על החלטת הוועדה לעררים בנושא אי כושר ניתן לערער בשאלות משפטיות בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה, בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה לגבי החלטת הוועדה לעררים.

ערר על קביעת זכאות לגמלת סיעוד

 • תובעי גמלת סיעוד שמעוניינים לערער על החלטות הקשורות לרמת התפקוד שנקבעה להם, יפנו בתוך 60 יום לוועדה מייעצת, שתבדוק שוב את מצבם ותייעץ לפקיד התביעות אם לשנות את החלטתו.
 • אם החלטת פקיד התביעות נותרה ללא שינוי (או אם מעוניינים לערער על החלטה בעניין הגמלה שאינה קשורה לרמת התפקוד), ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה.
 • מי שאושרה להם זכאות לגמלת סיעוד ואינם שבעי רצון משירותי הסיעוד שנקבעו להם או מהחלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי תשלום גמלת הסיעוד בכסף, יכולים להגיש השגה בסניף שהם משוייכים אליו.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לגמלת סיעוד.

ערעור על קביעת מוגבלות בניידות

 • מי שמעוניינים לערער על החלטת ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות, יפנו לוועדת עררים ביחידה לגמלת ניידות (לא מדובר בערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי).
 • יש לפנות לוועדת העררים תוך 60 יום מקבלת הפרוטוקול של הוועדה הרפואית.
 • למידע נוסף ראו ערר על החלטת ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.
 • על החלטת הוועדה לעררים ניתן להגיש תובענה לבית המשפט המחוזי.
 • אם מעוניינים לערער על החלטת פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי, ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה בהתאם למפורט למעלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים