הקדמה:

מבוטחי המוסד לביטוח לאומי יכולים לערער על החלטת המוסד בנושא זכאותם לגמלה לבית הדין האזורי לעבודה
המערערים זכאים לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים
על החלטה של ועדה רפואית יש להגיש תחילה ערר אל ועדת העררים של המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום, ורק לאחר מכן ניתן לערער לבית הדין לעבודה
בנושאים אחרים יש להגיש את הערעור ישירות לבית הדין לעבודה בתוך שנה מיום קבלת ההודעה על ההחלטה שעליה מעוניינים לערער


מבוטחים במוסד לביטוח הלאומי המעוניינים לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לקביעת זכאותם לקצבאות וגמלאות השונות שבאחריות המוסד, רשאים לערער על החלטת המוסד לבית הדין האזורי לעבודה.

 • על החלטת בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה.
 • מי שהחליט לערער רשאי לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים בביטוח הלאומי המעוניינים לערער על החלטות המוסד בנוגע לתביעות שהגישו למוסד.

למי ואיך פונים

 • ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי בפני בית הדין האזורי לעבודה הסמוך למקום מגוריו של מגיש התביעה.
 • את הערעור יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי.
 • על החלטה של בית דין אזורי לעבודה ניתן לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

ערעורים בנושאי נכות וסיעוד

 • ערר על החלטת ועדה רפואית:
  • יש להגיש תחילה ערר אל הוועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה של הוועדה הרפואית.
  • על החלטת ועדת העררים הרפואית ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום מקבלת החלטתה, בשאלות משפטיות בלבד.
 • ערר על החלטה בעניין אי כושר:
  • בנושאים הקשורים ישירות לדרגת אי הכושר, יש להגיש תחילה ערר לסניף המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה לגבי דרגת אי הכושר.
  • על החלטת הוועדה לעררים ניתן לערער בשאלות משפטיות בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה, בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה לגבי החלטת הוועדה לעררים.
 • ערר על החלטה לגבי מידת התלות לעניין גמלת סיעוד:
 • ערר על החלטה של פקיד התביעות בנושאים אחרים:
  • יש להגיש את הערעור ישירות לבית הדין לעבודה בתוך שנה מיום קבלת ההודעה על ההחלטה שמעוניינים לערער עליה.

סיוע משפטי

פנייה לוועדת תביעות

 • מי שתביעתו לקבלת קצבה נדחתה על-ידי פקיד התביעות, רשאי גם לפנות (במקרים מסויימים) לוועדת תביעות, שתדון בהחלטת הדחייה.
 • ועדת התביעות עשויה להוות תחליף, או שלב מקדים (בהתאם לתוצאותיה) לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • לפרטים נוספים, ראו ועדת תביעות לדיון נוסף בתביעה למוסד לביטוח לאומי.

ערעור בנושא גמלת ניידות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים