הקדמה:

בתנאים מסוימים ניתן להחזיק בחדר נעול קטין השוהה במעון נעול, ורק אם אין דרך אחרת למנוע ממנו בריחה, פגיעה בגוף או פגיעה ברכוש
החזקת קטין בחדר נעול מוגבלת ל-20 דקות, וניתן להאריכה מספר פעמים עד לסך כולל של שעתיים ביממה


על-פי סעיף 41ב לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), ניתן להחזיק בתוך חדר נעול קטין השוהה במעון נעול.

 • עובד בצוות במעון נעול רשאי להחזיק קטין הנתון להשגחתו בחדר נעול, אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. אחראי המשמרת במעון נתן את אישורו להחזקת הקטין בחדר נעול.
  2. ההחזקה בחדר הנעול נועדה למנוע את אחד מהמצבים הבאים:
   • בריחה של הנער הקטין
   • פגיעה של הקטין בגופו או בגופו של אחר
   • פגיעה ממשית ברכוש
 • החזקת הקטין בחדר מותרת רק אם לא קיימת אפשרות אחרת, הפוגעת פחות בקטין, להשגת אותה מטרה.
 • החזקת הקטין מוגבלת ל-20 דקות, וניתן לאריכה מספר פעמים למשך 20 דקות נוספות בכל פעם, ולכל היותר שעתיים ביממה.

מבנה החדר הנעול

 • חדר נעול יהיה חדר שהוקצה לכך במיוחד ואינו משמש למטרה אחרת, כגון חדר מגורים.
 • גודלו של החדר לא יפחת מ-3 מ"ר. אם החדר שימש כחדר נעול לפני יום 04.05.2014, הוא יכול להיות בגודל של 2.5 מ"ר.
 • הציוד בחדר הנעול יוחזק באופן שאינו מאפשר פגיעה בציוד או פגיעה עצמית של חוסה השוהה בחדר.
 • בחדר הנעול יתקיימו כל אלה:
  • קירות החדר יהיו מרופדים.
  • בחדר יהיה מקום ישיבה מרופד ומקובע לרצפה.
  • בחדר תהיה תאורה מוגנת.
  • בחדר יהיה אוורור מוגן.
  • בדלת הכניסה לחדר יהיה חלון, שיאפשר הסתכלות חיצונית לתוך החדר וממנו.

אוכלוסיית יעד

שלבי ההליך

 • עובד במעון המעוניין להחזיק קטין בחדר נעול, נדרש לקבל את אישורו של אחראי המשמרת.
 • ההחזקה בחדר נעול אפשרית רק למשך 20 דקות.
 • לפני הכנסת הקטין לחדר הנעול, על העובד ליידע את הקטין לגבי משך הזמן המירבי שבו הוא יכול לשהות בחדר.
 • ניתן להאריך את משך השהות בחדר הנעול ב-20 דקות כל פעם ועד לתקופה מצטברת של שעתיים (מתוך 24 שעות), רק במקרה שניתן אישור לכך ממנהל המעון או מהרכז החינוכי של המעון.
 • החזקה של קטין לתקופה מצטברת של מעל שעתיים מתוך 24 שעות אפשרית רק באישור המפקח האזורי על המעונות.
 • על העובד לבדוק את מצבו של הקטין בחדר הנעול לעתים קרובות, ולפחות אחת לעשרים דקות.
 • העובד חייב להכין דו"ח בכתב שבו הוא מסביר את הסיבה בגללה מוחזק הקטין, כולל הצגת האישור ממנהל המעון או הרכז החינוכי להמשיך ולהחזיק בקטין.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

תודות