הקדמה:

בתנאים מסוימים ניתן להחזיק בחדר נעול קטין השוהה במעון נעול, ורק אם אין דרך אחרת למנוע ממנו בריחה, פגיעה בגוף או פגיעה ברכוש
החזקת קטין בחדר נעול מוגבלת ל-20 דקות, וניתן להאריכה מספר פעמים עד לסך כולל של שעתיים ביממה


על-פי סעיף 41ב לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), ניתן להחזיק בתוך חדר נעול קטין השוהה במעון נעול.

 • עובד בצוות במעון נעול רשאי להחזיק קטין הנתון להשגחתו בחדר נעול, אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. אחראי המשמרת במעון נתן את אישורו להחזקת הקטין בחדר נעול.
  2. ההחזקה בחדר הנעול נועדה למנוע את אחד מהמצבים הבאים:
   • בריחה של הנער הקטין
   • פגיעה של הקטין בגופו או בגופו של אחר
   • פגיעה ממשית ברכוש
 • החזקת הקטין בחדר מותרת רק אם לא קיימת אפשרות אחרת, הפוגעת פחות בקטין, להשגת אותה מטרה.
 • החזקת הקטין מוגבלת ל-20 דקות, וניתן לאריכה מספר פעמים למשך 20 דקות נוספות בכל פעם, ולכל היותר שעתיים ביממה.

מבנה החדר הנעול

 • חדר נעול יהיה חדר שהוקצה לכך במיוחד ואינו משמש למטרה אחרת, כגון חדר מגורים.
 • גודלו של החדר לא יפחת מ-3 מ"ר. אם החדר שימש כחדר נעול לפני יום 04.05.2014, הוא יכול להיות בגודל של 2.5 מ"ר.
 • הציוד בחדר הנעול יוחזק באופן שאינו מאפשר פגיעה בציוד או פגיעה עצמית של חוסה השוהה בחדר.
 • בחדר הנעול יתקיימו כל אלה:
  • קירות החדר יהיו מרופדים.
  • בחדר יהיה מקום ישיבה מרופד ומקובע לרצפה.
  • בחדר תהיה תאורה מוגנת.
  • בחדר יהיה אוורור מוגן.
  • בדלת הכניסה לחדר יהיה חלון, שיאפשר הסתכלות חיצונית לתוך החדר וממנו.

אוכלוסיית יעד

שלבי ההליך

 • עובד במעון המעוניין להחזיק קטין בחדר נעול, נדרש לקבל את אישורו של אחראי המשמרת.
 • ההחזקה בחדר נעול אפשרית רק למשך 20 דקות.
 • לפני הכנסת הקטין לחדר הנעול, על העובד ליידע את הקטין לגבי משך הזמן המירבי שבו הוא יכול לשהות בחדר.
 • ניתן להאריך את משך השהות בחדר הנעול ב-20 דקות כל פעם ועד לתקופה מצטברת של שעתיים (מתוך 24 שעות), רק במקרה שניתן אישור לכך ממנהל המעון או מהרכז החינוכי של המעון.
 • החזקה של קטין לתקופה מצטברת של מעל שעתיים מתוך 24 שעות אפשרית רק באישור המפקח האזורי על המעונות.
 • על העובד לבדוק את מצבו של הקטין בחדר הנעול לעתים קרובות, ולפחות אחת לעשרים דקות.
 • העובד חייב להכין דו"ח בכתב שבו הוא מסביר את הסיבה בגללה מוחזק הקטין, כולל הצגת האישור ממנהל המעון או הרכז החינוכי להמשיך ולהחזיק בקטין.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות