הקדמה:

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות 100% מיוחדת, המחזיקים בדירה בתנאי חכירה ממינהל מקרקעי ישראל, זכאים להחזר דמי החכירה במלואם
ההחזר יינתן עבור שנת התקציב השוטפת (לא יינתן החזר עבור שנים קודמות)


נפגעי פעולת איבה שהם נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, המחזיקים בדירה בתנאי חכירה ממינהל מקרקעי ישראל, זכאים להחזר דמי החכירה במלואם.

  • ההחזר יינתן עבור שנת התקציב השוטפת (לא יינתן החזר עבור שנים קודמות).

מי זכאי?

  1. נקבעה לו דרגת נכות 100% מיוחדת;
  2. הוא מחזיק בדירה בתנאי חכירה ממינהל מקרקעי ישראל.

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
אני מניח שפונים לביטוח לאומי אבל אין פירוט באתר של שלהם
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.03.2014, 10:22 (IST)


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים