הקדמה:

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות 100% מיוחדת, המחזיק בדירה בתנאי חכירה מרשות מקרקעי ישראל, זכאי להחזר דמי החכירה במלואם
ההחזר יינתן עבור שנת התקציב השוטפת (לא יינתן החזר עבור שנים קודמות)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה שהם נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, המחזיקים בדירה בתנאי חכירה מרשות מקרקעי ישראל, זכאים להחזר דמי החכירה במלואם.

  • ההחזר יינתן עבור שנת התקציב השוטפת (לא יינתן החזר עבור שנים קודמות).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • למימוש ההטבה יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הנפגע, בצירוף קבלות מקוריות של רשות מקרקעי ישראל על התשלום ששולם בפועל.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים