אדם המשוחרר ממעצר תמורת תשלום דמי ערבות במשטרה, זכאי להחזר באמצעות בנק הדואר, אם לאחר 180 ימים מהפקדת הערבות לא הוגש נגדו כתב אישום
אם חלפו לפחות שלושה חודשים מיום הפקדת הערובה, יתווספו לסכום הפרשי ריבית מיום ההפקדה ועד ליום ההחזר
ניתן לברר את הסטטוס של החזר כתב הערובה במערכת לבירור החזרי כספים באתר משטרת ישראל


אדם המשוחרר ממעצר בדמי ערבות (כתב ערובה) זכאי להחזר באמצעות בנק הדואר, אם עברו 180 ימים מיום הפקדת הערבות ולא הוגש נגדו כתב אישום, ובתנאי שבית משפט לא הורה על הארכת תוקף הערבות.

מי זכאי?

  • מי שהפקיד כתב ערובה בתחנת המשטרה כחלופה למעצרו, ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
    1. עברו 180 ימים מהפקדת הערובה ולא הוגש נגדו כתב אישום.
    2. תוקף הערבות לא הוארך בהוראת בית משפט.

תהליך מימוש הזכות

  • אם לאחר 180 ימים מיום ההפקדה לא הוגש כתב אישום ולא הוארך תוקף הערבות, ההחזר יועבר אוטומטית על-ידי המשטרה לבנק הדואר.
  • ניתן לבדוק את פרטי הערובה וסטטוס אחרון לפי מערכת הכספים של המשטרה, באתר משטרת ישראל (יש להקליד את מספר תעודת הזהות ומספר כתב הערובה).
  • לקבלת ההחזר, יש לגשת לבנק הדואר ולהציג תעודת זהות.

חשוב לדעת

  • ההליך מתייחס לערובה שהופקדה בעת השחרור על-ידי קצין משטרה בתחנת המשטרה, ולא לערובה שהופקדה בבית המשפט.
  • הן לערובה שהופקדה בתחנת משטרה והן לערובה או פיקדון שהופקדו במסגרת הליכים בבית-משפט, מתווספים הפרשי ריבית מיום ההפקדה ועד ליום ההחזר, בתנאי שחלפו לפחות שלושה חודשים מיום ההפקדה. על הפרשי הריבית בלבד מנוכה מס במקור.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים