הרשות לשיקום האסיר היא גוף ממשלתי, שיקומי-טיפולי שפועל על-פי חוק הרשות לשיקום האסיר ואחראי על שיקום אסירים בתקופת המאסר ולאחר השחרור. זהו גוף בעל עצמאות סטטוטורית, הכפוף לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
מטרת העל של הרשות לשיקום האסיר היא צמצום מועדות האסירים ושילובם בחזרה בחברה הנורמטיבית.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:Rcall@pra.gov.il
כתובת:רח' כנפי נשרים 24, ירושלים 91012
טלפון:2775*
02-5420700
פקס:02-6527269

תפקיד

 • תפקידי הרשות לפי החוק:
  1. גיבוש מדיניות שיקום אסירים ויצירת מודעות חברתית בנושא שיקום האסיר.
  2. הכנת תוכניות שיקום לקראת שחרור.
  3. שיקום אסירים בקהילה ובהוסטלים.
  4. סיוע למשפחת האסיר בעת המאסר ואחריו.
  5. פיתוח פרויקטים ייחודיים לנשות וילדי אסירים.
  6. ביצוע תוכניות שיקום בפיקוח שיקום וליווי תעסוקתי.
  7. פיתוח מענים שיקומיים מותאמים לאוכלוסיות אסירים ייחודיות (נשים, נוער, עברייני מין, אלימות במשפחה, שיקום תורני, בני מיעוטים ועוד).

מוקד רש"אקול

 • ניתן לפנות למוקד הרשות לשיקום האסיר 'רש"אקול' בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בטלפון 2775*
  • בווטסאפ 02-5420735 (זמין 24/7 למקרים דחופים)
  • בדוא"ל

נושאים וזכויות