מי שביצעו בעבר עסקה בנדל"ן ושילמו מס שבח או מס רכישה עשויים לקבל החזר מס, אם שילמו סכומים גבוהים מהמתחייב
רשות המסים מאפשרת למי שביצעו עסקת נדל"ן לבדוק באופן מקוון אם קיימת יתרת זכות לטובתם בגין תשלום עודף של מס ששילמו
אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים במערכת המקוונת
לבדיקת יתרת תשלום ולבקשת החזר, היכנסו לאתר רשות המסים


מערכת מקוונת באתר רשות המסים מאפשרת למי שביצעו עסקת נדל"ן לבדוק אם קיימת יתרת זכות לטובתם בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה ששילמו.

  • אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים במערכת המקוונת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שביצע בעבר עסקה בנדל"ן (מכירה או רכישה של מקרקעין) ושילם מס שבח או מס רכישה.

שלבי ההליך

  • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר רשות המסים.
  • יש להקליד את מספר תעודת הזהות של מבצע העסקה.
  • אם קיימת יתרת זכות, תתקבל הודעה ויש לפעול על פיה:
    • אם יתרת הזכות היא בין 1 - 500 ₪, יש להקליד את פרטי חשבון הבנק של מבצע העסקה. לאחר קליטת פרטי חשבון הבנק, מבוצע הליך מחשובי, וכעבור מספר ימים יתרת הזכות תופקד לחשבון הבנק.
    • אם יתרת הזכות גבוהה מ-500 ₪, יש להדפיס את הטופס למילוי, למלא אותו ידנית ולהגיש אותו לבנק בו מתנהל החשבון. הבנק יעביר את הטופס לרשות המסים וכעבור מספר ימים יתרת הזכות תופקד לחשבון הבנק.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים