כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, צריכה מעבר לכך מחוייבת לפי תעריף גבוה יותר
נכי צה"ל וכוחות הביטחון, המקבלים תגמול לפי המפורט להלן, זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לטלפון: 076-5300905

תקציר

כל תושב זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, וצריכת מים מעבר לכמות זו תחייב אותו בתעריף גבוה יותר (ראו תעריפי המים והביוב באתר הרשות הממשלתית למים ולביוב).

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון, המקבלים תגמול כמפורט בהמשך, זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים לפי התעריף הנמוך (כלומר הכמות בתעריף זה מוכפלת ל-7 מ"ק בחודש).
 • היות שהחיוב הוא דו-חודשי, סך כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך (בסיס + הטבה) תהיה 14 מ"ק לחודשיים.
 • ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית שבו מתגורר הזכאי.
דוגמה
בדירה שמתגוררים בה 3 דיירים, ואחד מהם זכאי להטבה.

עבור תקופה של חודשיים, הזכאי יקבל כמות של 14 מ"ק ושני הדיירים הנוספים יקבלו, כל אחד, 7 מ"ק בתעריף הנמוך.

בסה"כ יקבלו כל הדיירים בדירה 28 מ"ק בתעריף הנמוך עבור חודשיים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • משרד הביטחון אמור להודיע בכתב לזכאי על זכאותו לתשלום מופחת, וכי מימוש הזכאות מותנה בהעברת פרטיו לרשות הממשלתית למים ולביוב ולספק המים שהוא מתגורר בתחומו. פרטים אלה כוללים את מספר הזהות, כתובת המגורים והתאריך שבו החלה הזכאות.
שימו לב
העברת הפרטים בפעם הראשונה יכולה להימשך כחודשיים, אך ההנחה תינתן רטרואקטיבית החל ממועד תחילת הזכאות.
 • בכל חודש מועברת רשימת הזכאים (שלא סירבו להעברת פרטיהם) לרשות הממשלתית למים ולביוב שמעבירה אותם לספקים המקומיים, וההטבה תינתן בהתאם.
 • ניתן לברר אם מופיעים ברשימת הזכאים באמצעות פנייה אל ספק המים באזור המגורים וציון מספר תעודת הזהות.
 • מי שסבור כי הוא זכאי ולא קיבל מכתב לגבי זכאותו, יכול לפנות לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון ולברר לגבי הזכאות.
טיפ
כדאי לבדוק מה כתובת המגורים שרשומה באגף השיקום. לצפיה בפרטים האישיים.

העברת הזכאות

 • במקרה שרשומים בכתובת מסוימת ומעוניינים לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר, יש למלא ולחתום על טופס בקשה להעברה אצל ספק המים.
 • אם מעוניינים לקבל את ההטבה בכתובת הנמצאת בעיר אחרת מזו שרשומים בה, יש לפנות לספק המים בעיר היעד. לאחר שממלאים וחותמים על טופס בקשה להעברה בין ספקי מים, ספק המים בעיר היעד יבקש מספק המים בעיר המקור להסיר את הזכאי מרישומיו כדי להשלים את העברת ההטבה.
 • כאשר זכאי מתגורר במוסד המקבל כמות מים מוכרת בשמו (כלומר המוסד מדווח ככתובת מגורי הקבע של הדייר), המוסד יכול לקבל את ההטבה בשם הדייר, לאחר שהדייר ימלא ויחתום על טופס העברת הטבה לאוכלוסיות מיוחדות מצרכן לצרכן. אם המוסד אינו מדווח ככתובת מגורי הקבע, לא תתאפשר העברת ההטבה והיא תינתן בכתובת המגורים של הזכאי כפי שהיא מופיעה ברישומי הספק.
 • ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים בחלק מאתרי האינטרנט של תאגידי המים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים