מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שקרובי משפחתם נפטרו זכאים להיעדר מהשירות 8 ימים החל מיום הפטירה, בהתאם לתנאים
המתנדבים זכאים להיעדר מהשירות יום נוסף כדי להשתתף באזכרה לקרובי משפחה מדרגה ראשונה
למידע רשמי ראו חוזרי מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי מיולי 22 ומנובמבר 22 (סעיף 4.2.7)


מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שקרובי משפחתם נפטרו זכאים להיעדר מהשירות 8 ימים קלנדריים (שכוללים את ימי המנוחה השבועית) - החל מיום הפטירה.

 • הזכאות נקבעת לבני משפחה מדרגות קירבה שונות, בהתאם לדתם של המתנדבים.

מי זכאי?

 • מתנדבים יהודים:
  • 8 ימי ההיעדרות הם בפטירה של הורים, ילדים, בני זוג, אחים או אחיות.
  • בפטירה של סבים או סבתות יש זכאות להיעדר מהשירות 3 ימים (יום ההלוויה ויומיים נוספים מתוך ימי השבעה).
 • מתנדבים דרוזים: 8 ימי ההיעדרות הם בפטירה של הורים, ילדים, בני זוג, סבים/סבתות, אחים/אחיות, חותנים, גיסים/גיסות, אחיינים/אחייניות, דודים/דודות ובני/בנות-דודים.
 • מתנדבים נוצרים: 8 ימי ההיעדרות הם בפטירה של הורים, ילדים, בני זוג, סבים/סבתות, אחים/אחיות ודודים/דודות - קרובי דם בלבד.
 • מתנדבים מוסלמים: 8 ימי ההיעדרות הם בפטירה של הורים, ילדים, בני זוג, סבים/סבתות, אחים/אחיות ודודים/דודות - קרובי דם בלבד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרכז השירות במקום ההתנדבות, לדווח על הפטירה ולבקש להודיע על ימי היעדרות עקב האבל.

חשוב לדעת

 • כלל המתנדבים (מכל הדתות) זכאים להיעדר מהשירות יום נוסף כדי להשתתף באזכרה לקרובי משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, בני זוג, אחים או אחיות).
 • מעבר לימי היעדרות מיוחדים אלו, המתנדבים זכאים לחופשה שנתית וחופשות והיעדרויות מיוחדות נוספות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים