הקדמה:

מתנדבי שירות לאומי-אזרחי זכאים להיעדרות מיוחדת מהשירות במקרה של אבל על פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה
תקופת ההיעדרות ואישורה הינה בהתאם למנהגי האבלות בדתו של המתנדב/ת ומשתנה בין יהודים, דרוזים, נוצרים ומוסלמים


מתנדב שירות לאומי-אזרחי הנעדר מהשירות עקב אבל על פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה זכאי להיעדרות מיוחדת, מעבר לימי החופשה השנתית.

 • מספר ימי ההיעדרות המותרים הם בהתאם למנהגי האבלות בדתו של המתנדב/ת ומשתנה בין יהודים, דרוזים, נוצרים ומוסלמים:
  • מתנדב/ת יהודי/ה- מיום הפטירה ועד יום הקבורה, ועוד שבעה ימי אבל לאחר יום הקבורה.
  • מתנדב/ת דרוזי/ת - שבעה ימים מיום הפטירה.
  • מתנדב/ת נוצרי/ה - מיום הפטירה ועד יום הקבורה ועוד שלושה ימים החל מיום הקבורה.
  • מתנדב/ת מוסלמי/ת - מיום הפטירה ועד יום הקבורה ועוד שלושה ימים החל מיום הקבורה.

מי זכאי?

 • מתנדב/ת יהודי/ה עקב אבל במהלך תקופת השירות על פטירת אב, אם, בן, בת, אח, אחות או בעל/אישה.
 • מתנדב/ת דרוזי/ת עקב אבל במהלך תקופת השירות על פטירת אב, אם, בן, בת, סבא, סבתא, אח, אחות, חותן, גיס/ה, אחיין/ית, דוד/ה, בן/בת-דוד, בעל//אישה.
 • מתנדב/ת נוצרי/ה עקב אבל במהלך תקופת השירות על פטירת אב, אם, בן, בת, סבא, סבתא, אח, אחות, דוד/ה (קרובי דם בלבד), בעל/אישה.
 • מתנדב/ת מוסלמי/ת עקב אבל במהלך תקופת השירות על פטירת אב, אם, בן, בת, סבא, סבתא, אח, אחות, דוד/ה (קרובי דם בלבד), בעל/אישה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מעבר לימי היעדרות מיוחדים אלו, זכאים המתנדבים לחופשה שנתית וחופשות מיוחדות נוספות ככל מתנדב.

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

 • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדיםתודות