מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שמשרתים חמישה ימים בשבוע זכאים ל-22 ימי חופשה בשנה
מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שמשרתים שישה ימים בשבוע זכאים ל-26 ימי חופשה בשנה
אי אפשר לצבור ימי חופשה משנה לשנה


מי זכאי?

  • מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי.
שימו לב
למידע על הזכויות, הכללים וההוראות במקרה של שירות לאומי-אזרחי לחרדים ראו כאן.

חופשה שנתית

  • מתנדבים שמשרתים במסלול של חמישה ימים בשבוע זכאים ל-22 ימי חופשה בשנה.
  • מתנדבים שמשרתים במסלול של שישה ימים בשבוע זכאים ל-26 ימי חופשה בשנה.

ימי חופשה מיוחדים

ארגוני התנדבות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

חשוב לדעת

  • מעבר לימי החופשה, מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי זכאים לימי חופשה בחגים, בהתאם לדתם. לפרטים נוספים ראו כאן.
  • מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי זכאים ל-20 ימי מחלה קלנדריים בשנה. לפרטים נוספים ראו כאן.
  • בזמן שביתה במקום השירות חלה על המתנדב חובת התייצבות במקום השירות או במקום אחר על-פי הוראות ארגון ההתנדבות המוכר. אם השביתה נמשכת יותר מ-7 ימים ולא נמצא למתנדב מקום חלופי לשירות, יש לדווח לרשות השירות הלאומי-אזרחי, שתשקול אם לאשר תקופה זו כנמנית לשירות, בהתאם לנסיבות.
  • למידע על הזכויות, הכללים וההוראות במקרה של שירות לאומי-אזרחי לחרדים ראו כאן.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים