הקדמה:

מתנדבי שירות לאומי-אזרחי המשרתים חמישה ימים בשבוע זכאים ל-22 ימי חופשה בשנה
מתנדבי שירות לאומי-אזרחי המשרתים שישה ימים בשבוע זכאים ל-26 ימי חופשה בשנה
אין אפשרות לצבירת ימי חופשה שנתית משנה לשנה
למידע נוסף ראו בחוברת נהלים ומידע של רשות השירות הלאומי-אזרחי.


מי זכאי?

חופשה שנתית

  • מתנדבים המשרתים במסלול של חמישה ימים בשבוע זכאים ל-22 ימי חופשה בשנה.
  • מתנדבים המשרתים במסלול של שישה ימים בשבוע זכאים ל-26 ימי חופשה בשנה.

ימי חופשה מיוחדים

היעדרות של מתנדב מהשירות עקב בידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה

  • מתנדב או מתנדבת השירות הלאומי-אזרחי שנעדרו מהשירות עקב שהייה בבידוד בית בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ימי הבידוד יוכרו כימי שירות ולא יופחתו ממכסת ימי החופשה או המחלה שעומדים לרשותו.
  • מתנדב ששוהה בבידוד בבית נדרש להודיע מיד לרכזת שלו, שתדווח על כך גם לרשות השירות הלאומי-אזרחי.

ארגוני התנדבות

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


גורמי ממשל


חשוב לדעת

חקיקה ונהלים