הקדמה:

ניסיון פיקודי שנרכש בשירות מילואים יילקח בחשבון כניסיון בניהול לצורך מכרזים בשירות המדינה
לצורך הכרה בניסיון הניהולי שנרכש במסגרת שירות המילואים, יש להציג אישור רשמי מצה"ל על שירות בתפקיד העונה על הקריטריונים של "מפקד מילואים פעיל"
התקופה שתוכר כניסיון ניהולי תלויה בתפקיד בשירות המילואים ובמספר ימי המילואים הפעילים בשנה


ניסיון פיקודי שנרכש במסגרת שירות המילואים מוכר, בתנאים מסוימים, כניסיון ניהולי לצורך מכרזים פנימיים, מכרזים בין-משרדיים ומכרזים פומביים לתפקידים בשירות המדינה.

 • ניסיון פיקודי בשירות מילואים יילקח בחשבון כניסיון בניהול צוות עובדים וניסיון בניהול תהליכים.

מי זכאי?

 • מועמד ששירת במילואים בתפקיד בדרג 1 (רמת מג"ד ומעלה ובהתאמה לתפקידים זהים בשאר החילות):
  • אם שירת לפחות 15 ימי מילואים פעילים בשנה - יוכרו 4 חודשי ניסיון ניהולי לכל שנת מילואים.
  • אם שירת לפחות 80 ימי מילואים פעילים בשנה - יוכרו ימים אלה כ-6 חודשי ניסיון ניהולי.
 • מועמד ששירת במילואים בתפקיד בדרג 2 (רמת מ"פ ומעלה ובהתאמה לתפקידים זהים בשאר החילות):
  • אם שירת לפחות 15 ימי מילואים פעילים בשנה - יוכרו 3 חודשי ניסיון ניהולי לכל שנת מילואים.
  • אם שירת לפחות 50 ימי מילואים פעילים בשנה - יוכרו ימים אלה כ-4 חודשי ניסיון ניהולי.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי להוכיח את הניסיון הניהולי שנרכש במסגרת שירות המילואים, יש להציג אישור רשמי מצה"ל על שירות בתפקיד העונה על הקריטריונים של "מפקד מילואים פעיל".
 • האישור יינתן על-ידי אגף כוח אדם - רמ"ד שחרורים וסגל מילואים, בטופס "אישור על שירות כמפקד בתפקיד המזכה בניסיון ניהולי" (דוגמה לטופס).
 • לקבלת האישור ומידע נוסף ניתן לפנות למוקד השירות למשרתי מילואים - צה"לי:
  • טלפון: 1111 שלוחה 4 - בימים א'-ה' 18:00-08:15
  • כתובת דוא"ל
  • מספר טלפון למסרונים 24/7: 052-9990229

חשוב לדעת

 • התנאים להכרה בניסיון פיקודי כניסיון ניהולי, חלים על מכרזים בשירות המדינה.
 • מתמודד במכרז של נציבות שירות המדינה שנקרא לשירות מילואים בתאריך כינוסה של ועדת המכרזים, עשוי להיות זכאי לדחייה במועד קיום המכרז. למידע נוסף ראו דחיית מכרזים בשירות המדינה למועמדים המשרתים במילואים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים