במכרזים לתפקידים בשירות המדינה ניסיון פיקודי של מפקדי מילואים ייחשב כניסיון בניהול
התקופה שתוכר כניסיון ניהולי נקבעת בהתאם לתפקיד במילואים ולמספר ימי השמ"פ שבוצעו


ניסיון פיקודי בשירות מילואים עשוי להיחשב כניסיון בניהול צוות עובדים וכניסיון בניהול תהליכים למתמודדים במכרזים לתפקידים בשירות המדינה (מכרזים פנימיים, מכרזים בין-משרדיים ומכרזים פומביים).

מי זכאי?

  • למי ששירתו במילואים בתפקיד בדרג 1 (רמת מג"ד ומעלה ובהתאמה לתפקידים זהים בשאר החילות):
    • שירות של לפחות 15 ימי מילואים פעילים בשנה יוכר כ-4 חודשי ניסיון ניהולי לכל שנת מילואים.
    • שירות של לפחות 80 ימי מילואים פעילים בשנה יוכר כ-6 חודשי ניסיון ניהולי.
  • למי ששירתו במילואים בתפקיד בדרג 2 (רמת מ"פ ומעלה ובהתאמה לתפקידים זהים בשאר החילות):
    • שירות של לפחות 15 ימי מילואים פעילים בשנה יוכר כ-3 חודשי ניסיון ניהולי לכל שנת מילואים.
    • שירות של לפחות 50 ימי מילואים פעילים בשנה יוכר כ-4 חודשי ניסיון ניהולי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים