מתמודדים במכרז של נציבות שירות המדינה שמשרתים במילואים בעת קיום המכרז זכאים לדחייה של מועד המכרז (כולל מי שאינם עובדי מדינה)


מי שהגישו מועמדות למכרז של נציבות שירות המדינה ומשרתים במילואים בתאריך כינוסה של ועדת המכרזים זכאים לדחייה במועד קיום המכרז.

מי זכאי?

  • חיילי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל (שמ"פ) בשנה הקודמת למועד המכרז:
    1. עובדי מדינה שמתמודדים במכרז.
    2. מי שאינם עובדי מדינה ומתמודדים במכרז פומבי.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים