הקדמה:

מתמודד במכרז של נציבות שירות המדינה המשרת במילואים במועד קיום המכרז זכאי לדחיית מועד המכרז
הדחיה רלבנטית גם למועמד במכרז פומבי שאינו עובד מדינהאדם שהגיש את מועמדותו למכרז של נציבות שירות המדינה ומשרת במילואים בתאריך כינוסה של ועדת המכרזים, זכאי לדחייה במועד קיום המכרז.

מי זכאי?

  • חיילי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל (שמ"פ) בשנה הקודמת למועד המכרז:
  1. עובדי מדינה המתמודדים במכרז.
  2. אנשי מילואים שאינם עובדי מדינה ומתמודדים במכרז פומבי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים