חיילי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרו כפדויי שבי ונותרו עם לקות/מחלה כתוצאה מהשבי עשויים להיות מוכרים כנכים במסלול ירוק (מהיר)
מי שבקשתם להכרה בנכות עדיין נבחנת זכאים למימון הטיפול הרפואי שקשור לאותה לקות/מחלה
כל מי שהוכרו כפדויי שבי זכאים לתשלום חודשי (ללא קשר לנכות)

חיילי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרו כפדויי שבי ונותרו עם לקות או מחלה כתוצאה מהשבי, יכולים להגיש למשרד הביטחון בקשה להכרה בנכות.

 • למי שלקו במחלות שיפורטו בהמשך הבקשה תועבר לטיפול במסלול הכרה מהיר. במסלול זה לא נדרשת בדיקת רופא לאישור קיום קשר סיבתי בין השהות בשבי לבין הלקות/המחלה.
 • בשאר המקרים הבקשה תועבר לטיפול במסלול הרגיל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חיילי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרו על-ידי "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" (ראו פרטים על תהליך ההכרה).

זכאות למסלול הכרה מהיר

 • למי שלקו באחת או יותר מהמחלות/לקויות הבאות הבקשה תיבדק במסלול הכרה מהיר (ללא בחינת הקשר הסיבתי בין השהות בשבי ללקות):
  • פסיכוזה
  • כל מצב חרדתי
  • מצב דיכאוני - Dysthymic disorder or depressive neurosis
  • נזק פיזי בעקבות מכת קור
  • דלקת פרקים לאחר חבלות
  • מחלת לב
  • מחלת כלי דם
  • אירוע מוחי והשלכותיו
  • דלקת מעיים (דיזנטריה) כרונית
  • הלמינטיאזיס (זיהום מתולעים)
  • תת תזונה
  • ברי-ברי (בעקבות חוסר בויטמין B1)
  • פלגרה (בעקבות חוסר בוויטמין B3)
  • חוסר ויטמינים
  • חוסרים תזונתיים אחרים
  • מעי רגיז
  • כיב עיכולי בקיבה/בתריסריון
  • נוירופטיה היקפית
  • שחמת הכבד
  • אוסטאופורוזיס

שלבי ההליך

טיפ
 • מרכז בידיים טובות פועל מטעם אגף השיקום ומסייע ללא תשלום בהגשת הבקשה להכרה ובהכנה לוועדה הרפואית.
 • לעורכי דין אסור לגבות שכר טרחה שמחושב לפי אחוזים מהוונים מהקצבאות וההטבות שנכי משרד הביטחון מקבלים ויקבלו (ראו החלטת ועדת שכ"ט מס' את 30/19 - לשכת עורכי הדין).

הכרה במסלול המהיר

 • מי שלקו באחת או יותר מהמחלות שצוינו ימלאו טופס בקשה להכרה בנכות על מחלה לפדויי שבי (ייתכן שחלק מהמחלות לא מופיעות בטופס, אך הוא תקף לכל המחלות שצוינו ברשימה).
 • יש לצרף לטופס:
  • אישור רשמי על משך השהייה בשבי. מי שאין להם אישור יציינו זאת ואגף השיקום יפעל להשגת האישור.
  • מסמכים רפואיים רלוונטיים מגורם מטפל (בית חולים, מרפאה) שמעידים על המחלה.
  • אישור מהביטוח הלאומי על היעדר תביעה/הכרה בנכות. מי שאין להם אישור יציינו זאת ואגף השיקום יפעל להשגת האישור.
  • צילום של תעודת הזהות, כולל הספח.
 • ניתן לשלוח את הטופס והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • קצין התגמולים באגף השיקום יבדוק את הבקשה וייתן אישור עקרוני.
 • הפונים יוזמנו לוועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות שלהם ובהתאם לכך את הזכאות לתגמולים.

הכרה במסלול הרגיל

 • מי שמתמודדים כתוצאה מהשבי עם לקות או מחלה אחרת (שלא מופיעה ברשימה) יגישו טופס בקשה רגיל.
 • ניתן להגיש את הטופס והמסמכים באופן מקוון.
 • קצין התגמולים יבדוק את הבקשה, יבחן את הקשר הסיבתי בין הפגיעה לשהות בשבי ויחליט אם ניתן לתת אישור עקרוני.
 • במקרים מסוימים מגישי הבקשה יופנו לבדיקה אצל מומחה רפואי לפני שיוחלט אם לתת להם את האישור.
 • אם הבקשה תאושר, הפונים יוזמנו לוועדה הרפואית שתקבע את אחוזי הנכות שלהם.
 • לפרטים המלאים על התהליך הרגיל ראו הכרה בנכות לחיילי חובה ומילואים בצה"ל ובכוחות הביטחון.

חשוב לדעת

 • מי שזקוקים לטיפול רפואי בפגיעה/מחלה שבקשת ההכרה מוגשת לגביה זכאים למימון הטיפול גם במהלך בחינת הבקשה.
 • כל מי שהוכרו על-ידי "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" זכאים לתשלום חודשי (ללא קשר לנכות).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים