מי שבקשתם להכרה כנכי צה"ל וכוחות הביטחון אושרה על ידי קצין התגמולים מוזמנים לוועדה רפואית
הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות לפי סעיפי הליקוי ואם הנכות קבועה או זמנית
מרכז בידיים טובות שפועל מטעם אגף השיקום מעניק סיוע ללא תשלום בהגשת הבקשה להכרה ובהכנה לוועדה הרפואית
לעורכי דין אסור לגבות שכר טרחה שמחושב לפי אחוזים מהוונים מהקצבאות וההטבות שנכי משרד הביטחון מקבלים ויקבלו


סרטון הדרכה על הוועדה הרפואית

מי שבקשתם להכרה כנכי צה"ל וכוחות הביטחון אושרה על ידי קצין התגמולים באגף השיקום מקבלים זימון לוועדה רפואית מחוזית ("ועדה מדרג ראשון").

 • לפרטים על הליך הכרה מהיר למתמודדים עם פוסט טראומה.
 • בחלק מהמקרים הוועדה הרפואית תתקיים במרכזים הרפואיים-שיקומיים שיבא תל השומר או לוינשטיין.
 • בשאר המקרים (למשל אם היו מספר פגיעות) הוועדה תתקיים במנהלות הרפואיות, לפי המחוז שמטופלים בו.
 • בוועדה יושבים רופאים מומחים, עצמאים ובלתי תלויים, שקובעים את אחוזי הנכות ואם הנכות קבועה (צמיתה) או זמנית.
 • כלל התהליך להכרה מטעם משרד הביטחון ולקביעת הנכות מפורט בתרשים הבא:
אישור עקרוני של ההכרה על ידי קצין התגמולים


אם התשובה שלילית ניתן להגיש ערעור
בדיקת התיק ביחידה לוועדות רפואיות


לפי הצורך יבקשו בדיקות ומסמכים נוספים
זימון לוועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות
קבלת הודעה על החלטת הוועדה הרפואית


ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה על גובה אחוזי הנכות שנקבעו

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי ששירתו בצה"ל או בכוחות הביטחון ונחבלו או חלו בזמן השירות (בסדיר, במילואים ובמקרים מסוימים גם בקבע).
 • הוועדה הרפואית תדון בדרגת הנכות שלהם בכל אחת מהנסיבות האלה:
  1. הם הגישו בקשה להכרה בנכות והפציעה/המחלה הוכרה על-ידי קצין התגמולים.
  2. נוצרה אצלם נכות מוסבת (נכות חדשה שנובעת מנכות שכבר הוכרה) לפי תקנה 9. לדוגמה: מחלה שהתפתחה על רקע המצב הנפשי.
  3. הם מוזמנים לבדיקה חוזרת.

שלבי ההליך

למי פונים

 • אם מדובר בבקשה חדשה להכרה בנכות (או בבקשה להכרה בנכות נוספת) יש לפנות לקצין התגמולים. למידע נוסף ראו:
 • במקרים הבאים יש לפנות ישירות למינהלה הרפואית במחוז שבו מטופלים:
  • במקרה של החמרת מצב ובתנאי שחלפו 6 חודשים מהוועדה הקודמת.
  • במקרה של נכות מוסבת (מחלה/לקות שנובעת מנכות שכבר הוכרה).

הטיפול בפנייה

 • אם הנכות הוכרה על-ידי קצין התגמולים, התיק יועבר לבדיקה של יו"ר הוועדות הרפואיות.
 • במידת הצורך יבקשו מהפונה להגיש עוד מסמכים או לבצע בדיקות נוספות.
 • אחרי שהתיק יהיה מוכן הוא יועבר לוועדה הרפואית (תהליך שעשוי להימשך מספר חודשים).

הכנות לקראת הוועדה

טיפ
 • מרכז בידיים טובות פועל מטעם אגף השיקום ומסייע ללא תשלום בהגשת הבקשה להכרה ובהכנה לוועדה הרפואית.
 • לעורכי דין אסור לגבות שכר טרחה שמחושב לפי אחוזים מהוונים מהקצבאות וההטבות שנכי משרד הביטחון מקבלים ויקבלו (ראו החלטת ועדת שכ"ט מס' את 30/19 - לשכת עורכי הדין).
 • מומלץ להכין מראש רשימה של כל הליקויים, המחלות והקשיים בתפקוד שמעוניינים להציג, כדי לא לשכוח פרטים חשובים.
 • יש להביא כל חומר רפואי שמעוניינים להציג בפני הוועדה ולא צורף לבקשת ההכרה שהוגשה לאגף השיקום.
 • רצוי לארגן בצורה מסודרת את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים ולהכין העתקים שלהם (למקרה שיושארו בידי הוועדה).
דוגמה
חוות דעת רפואית, סיכומי מחלה, צילומי רנטגן ופענוחים של צילומים.
 • לבירורים מינהליים ניתן לפנות למינהלת הוועדות הרפואיות באמצעות המוקד הטלפוני של אגף השיקום *8150.

הגעה לוועדה הרפואית

 • יש להגיע עם תעודה מזהה (נושאת תמונה).
 • ניתן להגיע עם מלווה או מייצג (בא כוח). במקרה זה גם הם צריכים להביא תעודה מזהה.
 • מי שמעוניינים בכך יכולים לבקש שלא להגיע לוועדה הרפואית:
  • ניתן לבקש שהחלטת הוועדה תסתמך רק על המסמכים הרפואיים או (בנוסף) על נוכחות מרחוק באופן מקוון.
  • הבקשה תאושר רק אם המסמכים הרפואיים מאפשרים זאת ואין צורך בבדיקה פיזית של הפונה.

הצגת הטענות בוועדה

 • בחלק הראשון של הוועדה הרפואית הפונים יכולים להציג טענות ומסמכים נוספים (מעבר למסמכים שכבר הגישו).
 • במידת הצורך, אנשים מטעם הפונים יכולים לדבר בפני הוועדה (מלווה, קרוב משפחה, גורם מטפל, מייצג ועוד).
 • במקרים שבהם קצין התגמולים זימן את הוועדה לצורך בדיקה חוזרת, הוא יגיש את טענותיו בכתב והפונים יוכלו להגיב עליהן.
 • לאחר שסיימו להציג את טענותיהם הפונים יוזמנו לקרוא את רישום הדברים (הפרוטוקול), לוודא שכל טיעוניהם צוינו ולאשר אותו בחתימתם.
 • הפונים זכאים לקבל עותק של הפרוטוקול.

הבדיקה הרפואית

 • בהתאם לצורך, נערכת בדיקה גופנית או נפשית.
 • הבדיקה מותנית בהסכמה של הנבדקים ובקבלת הסבר על מהלך הבדיקה.
 • הבדיקה מבוצעת תוך שמירה על כבודם ופרטיותם של הנבדקים.
 • למי שמתקשים בפעולות מסוימות (למשל בהתלבשות) כדאי להגיע עם מלווה.
שימו לב
כל נבדק זכאי לנוכחות אדם נוסף מטעמו במהלך הבדיקה על ידי הוועדה הרפואית (בהתאם לחוק זכויות החולה.)
 • אם הפונים מתנגדים לביצוע הבדיקה או חלק ממנה, היא לא תבוצע והדבר יצוין בפרוטוקול.

קביעת הנכות

 • אחרי הבדיקה הרפואית מתקיים דיון בוועדה ללא נוכחות הפונה.
 • השיקולים הרפואיים יתועדו בפרוטוקול הוועדה ויירשמו בטבלת סעיפי המבחן.
 • טבלת הסעיפים כוללת את כל המחלות או הליקויים (פגימות) שנדונו, בהתאם לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות).

חישוב אחוזי הנכות

 • למי שהוכרה פגימה אחת אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימה זו.
 • למי שהוכרו מספר פגימות דרגת הנכות תחושב באמצעות חיבור האחוזים באופן משוקלל:
  • בפגימה עם אחוזי הנכות הגבוהים ביותר יחושבו כל אחוזי הנכות.
  • בפגימה השנייה בחומרתה יחושבו מספר האחוזים שלה מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור אחוזי הפגימה הראשונה מ-100%.
  • בפגימה הבאה (אם יש) יחושבו מספר האחוזים שלה מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור האחוזים שחושבו על הפגימות הקודמות מ-100%, וכן הלאה.
 • חיבור אחוזי נכות בפגיעה בגפיים:
  • מי שנפגעו בשתי הידיים או בשתי הרגליים (שתי גפיים זהות), אחוזי הנכות שנקבעו לשתי הגפיים שנפגעו יחוברו, ולא יהיה שקלול של האחוזים.
  • במקרה של פגיעה ביד אחת וברגל אחת, יבוצע שקלול לאחוזי הנכות ולא חיבור.
דוגמה
במקרה של פגיעה בשתי הידיים ונקבעו 20% בכל יד, סך אחוזי הנכות מהפגיעה בידיים יהיה 40% (ולא 36% שזו התוצאה של שקלול האחוזים).

תוקף הנכות

 • דרגת הנכות יכולה להיות מוגדרת כזמנית או קבועה (צמיתה).
  • אם נקבעה דרגת נכות זמנית, ייקבע מועד לבדיקה לקביעת הדרגה מחדש.
 • החלטת הוועדה והפרוטוקול הרפואי מועברים לקצין התגמולים והודעה על כך נשלחת לפונים באמצעות מסרון.
 • הפונים יעודכנו על דרגת הנכות שנקבעה להם ומהן הזכויות, הטיפולים והתגמולים שהיא מקנה.
 • במקרים מסוימים יידרש דיון נוסף בוועדה לצורך השלמות של מידע או בדיקות נוספות.

הכרה חלקית

 • אם הפגיעה או המחלה החמירה מצב רפואי שאינו קשור לשירות הביטחוני:
  • קצין התגמולים יקבע איזה חלק מהנכות נובע מהשירות הבטחוני, ואיזה חלק אינו קשור לפגיעה בשירות.
  • לאחר הוועדה הרפואית, אחוזי הנכות יחושבו בהתאם לחלק היחסי שנקבע על ידי קצין התגמולים.
דוגמה
קצין התגמולים קבע כי מחצית (50%) מהפגיעה בגב אינה נובעת מהשירות אלא ממצב רפואי קודם. לכן אם ייקבעו 40% נכות עבור הפגיעה בגב, יילקחו בחשבון רק 20% עבור חישוב אחוז הנכות.

בדיקה חוזרת

 • במקרים הבאים תיערך לפונים בדיקה חוזרת:
  1. כאשר ההכרה בנכות היא זמנית ונדרשת הארכה של תקופת הזכאות או הכרה קבועה. במקרה זה הנבדקים יקבלו זימון לבדיקה החוזרת (אין צורך להגיש בקשה).
  2. כאשר חלה החמרה במצב הנכות.
 • אפשר לבקש בדיקה חוזרת בתנאי שעברו לפחות 6 חודשים מהמועד שבו נקבעה דרגת הנכות הקודמת.
 • מי שמבקשים בדיקה חוזרת יצטרכו לממן את הוצאות הבדיקה, אלא אם קצין התגמולים יחליט אחרת או אם ייקבע בבדיקה שדרגת נכותם השתנתה.
שימו לב
 • קצין התגמולים גם רשאי ליזום בדיקה חוזרת אחת לשנה (אלא אם הוועדה הרפואית קבעה אחרת).
 • אם יש לו סיבה להניח שחל שינוי בדרגת הנכות של הפונה, קצין התגמולים רשאי ליזום בדיקה מחדש גם בתוך פחות משנה, בתנאי שחלפו 6 חודשים מהבדיקה הקודמת.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

 • מי שמעוניינים לערער על גובה אחוזי הנכות שקבעה הוועדה הרפואית יוכלו להיבדק שוב על-ידי ועדה רפואית עליונה (ועדה מדרג שני).
 • יש להגיש את הערעור בתוך 45 יום מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה.
  • אפשר לקבל אורכה לנימוקים של 60 יום נוספים (ובנסיבות מיוחדות עוד תוספת של 30 יום).
 • מגישים את הערעור ישירות למינהלה הרפואית במחוז שבו מטופלים.
 • הוועדה הרפואית העליונה מתקיימת במחוזות ירושלים וחיפה.
 • מי שמעוניינים לערער על החלטת הוועדה הרפואית העליונה יכולים לפנות לבית המשפט המחוזי, וזאת רק בשאלה משפטית (לא בנושאים רפואיים).
 • חשוב לדעת: קצין התגמולים גם רשאי להגיש ערעור על קביעת דרגת הנכות.

החזר הוצאות נסיעה

 • אם המחוז שמשויכים אליו מרוחק 40 ק"מ לפחות מהמקום שבו מתקיימת הוועדה, הפונים זכאים להחזר נסיעה.
 • ההחזר ישולם להם אוטומטית בהתאם לפרטי חשבון הבנק שמילאו בטופס הבקשה להכרה בנכות.
 • למידע נוסף ולסכומי ההחזר ראו באתר אגף השיקום.

חשוב לדעת

 • לעורכי דין אסור לגבות שכר טרחה שמחושב לפי אחוזים מהוונים מהקצבאות וההטבות שנכי משרד הביטחון מקבלים ויקבלו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים