חיילי חובה ומילואים, שנחבלו או חלו במהלך שירותם בצה"ל או בכוחות הביטחון (משטרה, שב"ס וכו'), עשויים להיות מוכרים כנכי משרד הביטחון
למידע שרלוונטי למי שנחבלו או חלו במהלך שירות קבע בצה"ל ובכוחות הביטחון ראו הכרה בנכות למשרתי קבע בצה"ל ובכוחות הביטחון
במקרים מסוימים מופעל הליך הכרה מהיר (מסלול ירוק)
טפסים
שימו לב
 • אגף השיקום מפעיל מסלול ירוק (מהיר) להכרה בפצועי מלחמת חרבות ברזל. לעדכונים נוספים ראו אתר אגף שיקום.
 • קו התמיכה 'נפש אחת' *8944 של האגף מסייע בכל שעות היממה למי שמתמודדים עם פוסט טראומה:
  • מי ששירתו בצה"ל ובכוחות הביטחון
  • מי שהגישו למשרד הביטחון בקשה להכרה בנכות
  • מי שהוכרו כנכי צה"ל וכוחות הביטחון
  • בני המשפחה של מי שמתמודדים עם קושי בעקבות השירות

חיילי חובה ומילואים בצה"ל ובכוחות הביטחון, שנפגעו מחבלה (כולל פוסט טראומה) או ממחלה במהלך השירות או כתוצאה ממנו, יכולים להגיש בקשה להכרה בנכות (פיזית, נפשית או שכלית) מטעם אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.


 • כלל התהליך להכרה מטעם משרד הביטחון ולקביעת הנכות מפורט בתרשים הבא:
אישור עקרוני של ההכרה על ידי קצין התגמולים


אם התשובה שלילית ניתן להגיש ערעור
בדיקת התיק ביחידה לוועדות רפואיות


לפי הצורך יבקשו בדיקות ומסמכים נוספים
זימון לוועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות
קבלת הודעה על החלטת הוועדה הרפואית


ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה על גובה אחוזי הנכות שנקבעו


 • מי שהוכרה להם נכות על-ידי קצין התגמולים באגף השיקום יופנו לוועדה רפואית. הוועדה תקבע את אחוזי הנכות וסוגי הליקויים ובהתאם לכך תיקבע זכאותם לתגמולים ולהטבות נוספות.
 • למידע שרלוונטי למי שנחבלו או חלו במהלך שירות קבע בצה"ל ובכוחות הביטחון ראו הכרה בנכות למשרתי קבע בצה"ל ובכוחות הביטחון.
שימו לב
 • במצב של ספק אם להגיש את הבקשה להכרה בנכות מומלץ להגיש אותה כדי שהזכאות תיבדק בכל מקרה.
 • מי שזקוקים לטיפולים רפואיים במהלך בדיקת הבקשה להכרה יכולים לפנות לקצין התגמולים באגף השיקום. למידע נוסף ראו טיפול רפואי לנכי צה"ל וכוחות הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמשתייכים לאוכלוסיות הבאות ונפגעו במהלך השירות הצבאי/הביטחוני בגופים האלה:
  • שירתו בצה"ל בשירות חובה או במילואים.
  • משטרת ישראל כולל משמר הגבול (מג"ב) ומשמר אזרחי.
  • שירות בתי הסוהר (שב"ס).
  • שירות הביטחון הכללי (שב"כ).
  • משרד ראש הממשלה (המוסד).
  • משמר הכנסת.
  • מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) שנפגעו בזמן גיבוש ליחידות מובחרות או קורס קדם צבאי (לא כולל קורס נהיגה).
  • רכזי ביטחון שוטף צבאי (רבש"צים) וכיתות כוננות - בנסיבות מיוחדות של פגיעה בפעילות לחימה.
  • צבא דרום לבנון (צד"ל) שנפגעו בפעילות מבצעית.
 • ההכרה על-ידי משרד הביטחון מותנית בכך שהחבלה או המחלה נגרמו כתוצאה מהשירות.
 • במקרים מסוימים הנכות תוכר גם על פגיעה שקרתה בדרך לשירות או בחזרה ממנו.

פגיעה שלא בעת מילוי תפקיד

 • לחיילים שנפגעו במהלך שירות חובה תיתכן הכרה בפגיעה פיזית או פוסט טראומטית שהתרחשה שלא בעת מילוי תפקידם, בהתאם לתנאים הבאים:
  • למי שנפגעו במהלך חופשה ממושכת, הפגיעה קרתה ב-30 הימים הראשונים להיעדרותם מהשירות.
  • למי שנפגעו במהלך חופשה בחו"ל הפגיעה תוכר רק אם הם חיילים בודדים שנסעו לבקר את משפחתם.
 • הפגיעה לא תוכר לחיילים שנפגעו בנסיבות האלה:
  • כאשר לקחו סיכון בלתי סביר או ביצעו עבירה.
  • כאשר נעדרו ללא רשות מהשירות.
  • כאשר נהגו ברכב ללא רישיון או ללא ביטוח.
  • כאשר הפגיעה קרתה במסגרת עבודה מחוץ לשירות הצבאי (אלא אם העבודה אושרה על ידי צה"ל בגלל מצוקה כלכלית קשה).
 • אם הפגיעה קרתה שלא בעת מילוי תפקיד, הזכויות מטעם אגף השיקום יינתנו רק למי שייקבעו להם לפחות 20% נכות.
 • למידע נוסף ראו באתר אגף השיקום.

שלבי ההליך

טיפ
 • מרכז בידיים טובות פועל מטעם אגף השיקום ומסייע ללא תשלום בהגשת הבקשה להכרה ובהכנה לוועדה הרפואית.
 • לעורכי דין אסור לגבות שכר טרחה שמחושב לפי אחוזים מהוונים מהקצבאות וההטבות שנכי משרד הביטחון מקבלים ויקבלו (ראו החלטת ועדת שכ"ט מס' את 30/19 - לשכת עורכי הדין).

מתי מגישים את הבקשה להכרה?

 • יש להגיש את הבקשה להכרה בנכות עד 3 שנים מהשחרור מהשירות. אם יש תיעוד של אירוע הפגיעה וההשלכות, ניתן להגיש את הבקשה גם מאוחר יותר.
שימו לב
אגף השיקום נוקט במדיניות מקלה לגבי פגיעות ישנות. בהכרה על פוסט טראומה לרוב אין הגבלת זמן. כמו כן, אין הגבלת זמן בהכרה לפדויי שבי. בכל מקרה, מומלץ להגיש בקשה להכרה בנכות גם אם חלפו יותר מ-3 שנים מהשחרור כדי לבדוק את האפשרות להכיר בפגיעה למרות הזמן שחלף.
 • מי שאושפזו בעקבות פציעה יכולים להתחיל בתהליך כבר בתקופת האשפוז (לפני השחרור מצה"ל), אבל הבקשה תטופל לאחר השחרור.
 • מועד ההגשה עשוי להשפיע על תחילת הזכאות לתגמולים:
  • למי שיגישו את הבקשה בתוך שנה משחרורם מהשירות, הזכאות לתגמולים תתחיל מיום השחרור.
  • למי שיגישו את הבקשה אחרי שנה משחרורם מהשירות, הזכאות לתגמולים תתחיל מיום הגשת הבקשה (אלא אם הוועדה הרפואית תקבע מועד מאוחר יותר לתחילת הזכאות).

הגשת הבקשה להכרה בנכות

 • יש להגיש טופס בקשה להכרה ולצרף את המסמכים הרלוונטיים.
 • ניתן להגיש את הטופס והמסמכים באופן מקוון.
 • יש גם אפשרות להדפיס ולמלא באופן ידני:
 • ניתן להשיג את הטפסים במשרדי המחוזות של אגף השיקום, במרכז הסיוע בידיים טובות ואצל הגורמים המסייעים במקום השירות (ראו גורמים מסייעים למטה).
 • בטופס הבקשה חשוב לפרט ככל הניתן מידע על הפגיעה/המחלה: מועד האירוע, איפה ואיך התרחש, פרטים ודרכי התקשרות של עדים לאירוע (כולל עדי שמיעה בסמוך לאירוע), תנאי השירות (כגון חשיפה לאבק, חומרים מסוכנים, תנאי שירות מלחיצים וכו').
 • בבקשה באמצעות הטופס הדיגיטלי ניתן לעקוב אחרי הטיפול דרך האזור האישי באתר אגף השיקום. בתפריט יש ללחוץ על "מצב הטיפול בבקשה להכרה בנכות".
 • מסמכים שצריך לצרף לטופס:
  • צילום תעודת זהות וספח. בתעודה ביומטרית נדרש צילום של שני הצדדים.
  • פרטי חשבון בנק בצירוף צילום של צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון מהבנק.
  • מסמכים רשמיים שמעידים על הפגיעה (דוח פציעה, אישור אירוע חריג, דוח חקירה/בדיקה רשמי או אישור עובדתי מקצינת הנפגעים/המפקד הישיר וכו').
  • כל מסמך רפואי שמעיד על הטיפול שניתן למגישי הבקשה (סיכומי מחלה, סיכום ביקור בחדר מיון, סיכום אשפוז, תוצאות בדיקות, ביקורים אצל רופאים מטפלים וכו').
  • תיק רפואי מקופת החולים. ניתן לקבל החזר תשלום מאגף השיקום עד 800 ₪ עבור עלות הוצאת התיק (אם התיק הרפואי לא יצורף, אגף השיקום יבקש לקבל אותו מקופת החולים).
  • מי שהגישו תביעה לביטוח לאומי (לנכות כללית, נכות מעבודה או פגיעת איבה) יצרפו את החלטת הביטוח הלאומי ואת פרוטוקול הוועדה הרפואית. ניתן להזמין אותם באיזור האישי באתר הביטוח הלאומי (אם הם לא יצורפו, אגף השיקום יבקש לקבל אותם מהביטוח הלאומי).
  • מי שנפגעו בתאונת דרכים כאשר נהגו ברכב יצרפו רישיון נהיגה בתוקף, תעודת ביטוח חובה של הרכב ודוח משטרה (ניתן לקבל את הדוח בפנייה לתחנת המשטרה הקרובה).
  • מי שנעזרים בייצוג משפטי יצרפו ייפוי כוח ומכתב ייצוג.
 • אם מגישים בקשה ידנית (לא באופן מקוון) מומלץ לשמור עותק של כל מסמך.
 • בהגשה הידנית ניתן לשלוח את הטופס והמסמכים בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בדוא"ל לכתובת
  • בדואר רגיל לכתובת - ז'בוטינסקי 94, פתח תקווה, מיקוד 4959521
  • בפקס 073-3233381

החלטת קצין התגמולים

 • הבקשה תועבר לקצין התגמולים שיחליט אם להכיר בנכות.
 • ההחלטה תינתן אחרי איסוף חומר רפואי ועובדתי ובחינת הקשר הסיבתי בין הפגיעה לשירות.
 • הפניה למומחה רפואי:
  • במקרים מסוימים, קצין התגמולים עשוי להפנות את מגישי הבקשה לבדיקה אצל מומחה רפואי.
  • יש להגיע לבדיקה עם ההפניה, תעודה מזהה ותיעוד רפואי חדש מעבר למה שכבר הוגש עם הבקשה.
  • ניתן להגיע לבדיקה עם מלווה.
  • המומחה הרפואי הוא לא גורם טיפולי - אסור לו לתת חוות דעת על טיפולים שניתנו או המלצות לטיפול עתידי.
  • המומחה יעביר לקצין התגמולים חוות דעת רפואית לצורך קבלת ההחלטה על ההכרה בנכות.
 • אחרי שקצין התגמולים יחליט לגבי הבקשה, ההחלטה תישלח בדואר רשום למגישי הבקשה.
 • בהחלטה יפורטו הפגיעות או המחלות שהוכרו (למי שהוכרו) וחוות הדעת של המומחה הרפואי (למי שהופנו למומחה).
שימו לב
הכרה במסלול ירוק

ערעור על החלטת קצין התגמולים

 • מי שבקשתם להכרה בנכות נדחתה יכולים לערער על החלטת קצין התגמולים בפני ועדות הערעורים בבית משפט השלום (לרשימת ועדות הערר בבתי משפט השלום ראו באתר אגף השיקום).
 • יש להגיש את הערעור בתוך 30 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה. אפשר לבקש הארכה מיו"ר ועדת הערר בבית משפט השלום.
 • משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי חינם בהליך הערעור.
 • חשוב לדעת: אם קיים מידע משמעותי חדש אפשר לשלוח אותו לאגף השיקום שיבדוק את הצורך בבחינה מחודשת של הבקשה.

ועדה רפואית

 • אם הנכות הוכרה על ידי קצין התגמולים, מקבלים זימון לוועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות וסעיפי הליקוי.
 • למידע על התהליך בוועדה הרפואית ראו ועדה רפואית לנכות במשרד הביטחון.

קבלת תעודת נכה

 • כל מי שהוכרו כנכי צה"ל וכוחות הביטחון מקבלים תעודת נכה (תעודת היכר).
 • מקבלים את הטופס להנפקת התעודה יחד עם ההחלטה על ההכרה בנכות.
 • יש להחזיר את הטופס לכתובת מחוז השיקום שמטופלים בו.

זכאות לטיפולים רפואיים

 • הגשת הבקשה להכרה בנכות עשויה להקנות זכאות לקבלת טיפול רפואי במהלך בדיקת הבקשה.
 • הטיפול לא ניתן באופן אוטומטי וצריך לדרוש אותו מקצין התגמולים.
 • הזכאות לטיפול רפואי ניתנת גם במהלך ערעור על דחיית בקשה להכרה בנכות.
 • למידע נוסף ראו טיפול רפואי לנכי צה"ל וכוחות הביטחון.

זכאות מטעם גופים שונים

 • אם הבקשה להכרה על-ידי משרד הביטחון נדחתה, ניתן להגיש תביעה לביטוח הלאומי. מומלץ לצרף לתביעה את החלטת אגף השיקום כדי לקצר את הטיפול.
 • לא ניתן לקבל קצבת נכות מביטוח לאומי במקביל לזכויות מאגף השיקום על נכות שנגרמה מאותו אירוע:
  • אם חלפו פחות מ-3 שנים מהגשת התביעה לביטוח לאומי ניתן לבחור מאיזה גוף לקבל את הזכויות.
  • אם חלפו יותר מ-3 שנים מהגשת התביעה לביטוח לאומי לא ניתן לקבל את הזכויות מאגף השיקום.
  • במקרה של פגיעה נפשית או שכלית שמנעה את היכולת לבחור, ניתן להגיש את הבקשה להכרה בנכות גם אחרי יותר מ-3 שנים.
 • אם הפגיעה נעשתה בידי גורם אזרחי (שאינו המדינה):
  • אפשר לבחור אם לקבל זכויות מאגף השיקום או פיצויים מהגורם האזרחי לפי דיני הנזיקין. לדוגמה, בפגיעה בתאונת דרכים בנסיעה ברכב אזרחי אפשר לתבוע את חברת הביטוח.
  • ניתן לתבוע את הגורם האזרחי במקביל להגשת תביעה לאגף השיקום, ולבחור בזכויות מאגף השיקום כל עוד לא התקבל הפיצוי מהגורם האזרחי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים