הכרה באדם שהציל יהודים כחסיד אומות העולם נועדה לתת לו את הכבוד הראוי ולתגמל אותו על מעשיו
ניתן להכיר באדם כחסיד אומות העולם גם לאחר פטירתו


הליך הההכרה באדם כחסיד אומות העולם נועד לתת לו את הכבוד שהוא ראוי לו על מעשה ההצלה ולתגמל אותו בעבורו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שאינם יהודים ואשר סיכנו את חייהם למען הצלת יהודים בתקופת השואה.

שלבי ההליך

 • יש להגיש בקשה הכוללת עדויות חתומות של ניצולים ו/או עדים אחרים לפעולת ההצלה.
 • העדות יכולה להיכתב בכל שפה שהעד שולט בה.
 • את העדות יש לכתוב כסיפור, תוך התייחסות לנקודות המפורטות בדף העזר לכתיבת עדות (מתוך אתר "יד ושם").
 • יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים למעשה ההצלה כגון: מכתבים או יומנים, תצלומים של הניצולים או המצילים, עדויות של אנשים נוספים שידעו על מעשה ההצלה או כל מסמך אחר שקשור.
 • את הבקשות יש לשלוח אל:
  • "יד ושם" - המחלקה לחסידי אומות העולם
  • ת"ד 3477 ירושלים 91034
  • טלפון: 02-6443520 פקס: 02-6443743
  • אי מייל:
 • ועדה בראשות שופט בדימוס של בית המשפט העליון בוחנת את המסמכים המוגשים ומחליטה אם להכיר באדם כחסיד אומות העולם.
 • הוועדה פועלת על פי הקריטריונים הבאים:
  • מעורבות המציל בהצלת יהודי/ם מסכנת מוות
  • ההצלה לא נעשתה עבור תגמול כספי או אחר (כגון המרת דתם של הניצולים, אימוץ ילדים וכו')
  • סיכון חיי המציל, חירותו או מעמדו
  • קיומן של עדויות למקרה ההצלה

חשוב לדעת

 • ניתן להכיר באדם כחסיד אומות העולם גם לאחר פטירתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים