הקדמה:

חסיד אומות העולם זכאי לתגמול חודשי בסך 10,551 ש"ח (נכון ל- 2020)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אדם שהוכר על-ידי "יד ושם" כחסיד אומות העולם, והוא יושב בישראל, וכן שאיריו, זכאים לתגמול חודשי בגובה השכר הממוצע - 10,551 ש"ח, נכון ל- 2020.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על מנת לממש את ההטבות הקבועות בחוק, יש לקבל הכרה כחסיד אומות העולם.
  • לאחר ההכרה, מועברת על ידי "יד ושם" בקשה לקבלת תגמול מהמוסד לביטוח לאומי.
  • הגמלה תשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי מהראשון לחודש שבו הוגשה הבקשה לקבלת תגמול.
דוגמה
חסיד אומות העולם הגיש בקשה לביטוח הלאומי ב - 15 לחודש מרץ. הוא נמצא זכאי לקבלת תגמול ויחל לקבלו מה - 1 לחודש מרץ.

גורמי ממשל

זכויות ניצולי שואה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

חסידי אומות העולם

תודות