נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי וצברו חובות זכאים לקבל הלוואה בהתאם לתנאים
בנסיבות מיוחדות עד 50% מסכום ההלוואה עשויים להינתן כמענק


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שצברו חובות עשויים לקבל הלוואה לכיסוי החובות.

  • בנסיבות מיוחדות עד 50% מסכום ההלוואה עשויים להינתן כמענק.

סכומי ההלוואה

  • גובה ההלוואה נקבע בהתאם לדרגת הנכות:
סכומי ההלוואה (נכון ל-2022)
אחוזי הנכות סכום ההלוואה
עד 49% עד 38,360 ₪
50% ומעלה עד 58,200 ₪
  • ניתן לקבל את ההלוואה במספר פעימות, כאשר הסכום הכולל לא יעלה על הסכום המירבי שנקבע.
  • מי שהחוב שלהם גבוה מסכום ההלוואה המירבי יכולים לבדוק את האפשרות לסיוע נוסף.

מי זכאי?

  • מקבלי תגמול חודשי שנוצרו להם חובות בעקבות הפגיעה או מהתחייבויות שקדמו לפגיעה.
  • תקופת הזכאות: עד שנתיים מיום הפגיעה או ממועד ההכרה בנכות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • הסיוע יינתן גם אם תהליך השיקום של הנפגעים נכשל ונוצרו להם חובות עסקיים לגופים שונים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ספקים, הוצאה לפועל וכו').
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים