נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי וצברו חובות זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית, בהתאם לתנאים
בנסיבות מיוחדות עד 50% מסכום ההלוואה עשויים להינתן כמענק


נפגעי פעולת איבה שצברו חובות עשויים לקבל הלוואה חד-פעמית לכיסוי החובות.

  • בנסיבות מיוחדות עד 50% מסכום ההלוואה עשויים להינתן כמענק.

סכומי ההלוואה (נכון למאי 2021)

  • עד 37,310 ₪ למי שנקבעה להם נכות בשיעור של עד 49%.
  • עד 56,610 ₪ למי שנקבעה להם נכות בשיעור 50% ומעלה.

מי זכאי?

  • מקבלי תגמול חודשי שנוצרו להם חובות בעקבות הפגיעה או מהתחייבויות שקדמו לפגיעה.
  • תקופת הזכאות: עד שנתיים מיום הפגיעה או ממועד ההכרה בנכות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • הסיוע יינתן גם אם תהליך השיקום של הנפגעים נכשל ונוצרו להם חובות עסקיים לגופים שונים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ספקים, הוצאה לפועל וכו').

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים