הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי וצברו חובות זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית, בהתאם לתנאים
בנסיבות מיוחדות עד 50% מסכום ההלוואה עשויים להינתן כמענק


נפגעי פעולת איבה שצברו חובות עשויים לקבל הלוואה חד-פעמית לכיסוי החובות.

  • בנסיבות מיוחדות עד 50% מסכום ההלוואה עשויים להינתן כמענק.

סכומי ההלוואה (נכון למאי 2021)

  • עד 37,310 ₪ למי שנקבעה להם נכות בשיעור של עד 49%.
  • עד 56,610 ₪ למי שנקבעה להם נכות בשיעור 50% ומעלה.

מי זכאי?

  • מקבלי תגמול חודשי שנוצרו להם חובות בעקבות הפגיעה או מהתחייבויות שקדמו לפגיעה.
  • תקופת הזכאות: עד שנתיים מיום הפגיעה או ממועד ההכרה בנכות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • הסיוע יינתן גם אם תהליך השיקום של הנפגעים נכשל ונוצרו להם חובות עסקיים לגופים שונים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ספקים, הוצאה לפועל וכו').

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים