הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה להם נכות ודרגת נכותם היא לפחות 10%, זכאים לתגמולים
התגמולים משולמים כמענק חד פעמי או כתגמול חודשי, בהתאם לדרגת הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה להם נכות ודרגת נכותם היא לפחות 10%, זכאים לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

נפגעים שהם נכי צה"ל

 • במקרים שבהם נכי צה"ל המקבלים תגמול נכות ממשרד הביטחון נפגעו בפעולת איבה, הם יהיו זכאים לתגמול נכות ממשרד הביטחון בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו היתה חבלה שאירעה במהלך שירותם הצבאי ועקב השירות.
 • לשם כך, עליהם לפנות למשרד הביטחון, שם תיקבע להם דרגת נכות המורכבת משתי הפגיעות.
 • בנוסף, יש ליידע את המוסד לביטוח לאומי על כך.

תהליך מימוש הזכות

זכאות לתגמולים או לגמלה ופיצויים מכוח מספר חוקים

ניכוי דמי חבר לארגון יציג של נכי פעולות איבה

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מתוך התגמולים דמי חבר לארגון יציג של נכים הזכאים לתגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 • דמי החבר ינוכו מהתגמול החודשי המשולם לזכאים רק לאחר שהמוסד הודיע להם כי בכוונתו לנכות דמי חבר מהתגמול החודשי, וכי זכותם להגיש התנגדות בכתב לניכוי בתוך 60 ימים מהיום שקיבלו את ההודעה.
 • אם הזכאים לא התנגדו לתשלום דמי החבר מהתגמול החודשי, יחל הניכוי בתום החודש שלאחר החודש שבו הסתיימו 60 הימים.
 • אם הזכאים הודיעו למוסד לביטוח לאומי בכתב על התנגדותם לניכוי לאחר שחלפו 60 הימים, הניכוי יופסק בתום החודש שלאחר החודש שבו המוסד קיבל את ההודעה.

עדכון המוסד לביטוח לאומי על שינויים

 • חובה להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שחל בפרטים האישיים, כגון: שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי, שינוי במצב הרפואי, שינוי בפרטי חשבון הבנק.
 • את ההודעה יש למסור באמצעות טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים ולצרף מסמכים מתאימים (צילום תעודת נישואין במקרה של חתונה, תעודת לידה במקרה של לידת ילד וכו’).
 • את ההודעה על השינוי יש למסור בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • אי מסירת פרטים עלולה לפגוע בתשלום התגמול.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים