נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה להם נכות ודרגת נכותם היא 10% לפחות, זכאים לתגמולים
התגמולים משולמים כמענק חד פעמי או כתגמול חודשי, בהתאם לדרגת הנכות
נפגעי פעולות איבה זכאים לסיוע משפטי חינם בנושאי הביטוח הלאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה להם נכות ודרגת נכותם היא לפחות 10%, זכאים לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.

 • קיימים שני סוגי תגמולים:
  • מענק נכות חד פעמי - משולם למי שנקבעה להם דרגת נכות שבין 10% ל-19%. למידע נוסף ראו כאן.
  • תגמול חודשי - משולם כל חודש למי שנקבעה להם דרגת נכות של 20% ומעלה. למידע נוסף ראו כאן.

מי זכאי?

נפגעים שהם נכי צה"ל

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שמקבלים תגמול נכות ממשרד הביטחון ושנפגעו בפעולת איבה, זכאים לתגמול נכות ממשרד הביטחון בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו היתה חבלה שאירעה במהלך שירותם הצבאי ועקב השירות.
 • לשם כך, עליהם לפנות למשרד הביטחון, שם תיקבע להם דרגת נכות שמורכבת משתי הפגיעות.
 • בנוסף, יש ליידע את המוסד לביטוח לאומי על כך.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות ולתגמולים. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו כאן.
 • התביעה תועבר בהתחלה לרשות המאשרת במשרד הביטחון, כדי שתחליט אם מדובר בפגיעה בפעולת איבה.
 • אחרי שהרשות תאשר שמדובר בפגיעה בפעולת איבה, הנפגעים יזומנו לוועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות. למידע נוסף ראו כאן.
 • בסיום ההליך ייקבעו לנפגעים אחוזי נכות, ובהתאם לכך זכאותם לתגמולים. למידע נוסף ראו קביעת דרגת נכות לנפגע פעולת איבה.
 • התגמולים (מענק חד פעמי או תגמול חודשי) ישולמו לזכאים אחרי שיעברו 90 יום מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית (אחרי תום המועד להגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית). אם הוגש ערר, התגמולים ישולמו אחרי קביעת הנכות על-ידי ועדת העררים.

ניכוי דמי חבר לארגון יציג של נכי פעולות איבה

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מתוך התגמולים דמי חבר לארגון יציג של נכים שזכאים לתגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 • דמי החבר ינוכו מהתגמול החודשי שמשולם לזכאים רק אחרי שהמוסד לביטוח לאומי הודיע להם שבכוונתו לנכות דמי חבר מהתגמול החודשי, ושזכותם להגיש התנגדות בכתב לניכוי בתוך 60 ימים מהיום שקיבלו את ההודעה.
 • אם הזכאים לא התנגדו לתשלום דמי החבר מהתגמול החודשי, הניכוי יחל בתום החודש שלאחר החודש שבו הסתיימו 60 הימים.
 • אם הזכאים הודיעו למוסד לביטוח לאומי בכתב על התנגדותם לניכוי אחרי שחלפו 60 הימים, הניכוי יופסק בתום החודש שלאחר החודש שבו המוסד לביטוח לאומי קיבל את ההודעה.

עדכון המוסד לביטוח לאומי על שינויים

 • חובה להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שחל בפרטים האישיים, כגון: שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי, שינוי במצב הרפואי, שינוי בפרטי חשבון הבנק.
 • את ההודעה יש למסור באמצעות טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים ולצרף מסמכים מתאימים (צילום תעודת נישואין במקרה של חתונה, תעודת לידה במקרה של לידת ילד וכו’).
 • את ההודעה על השינוי יש למסור בסניף המוסד לביטוח לאומי שסמוך למקום המגורים.
 • אי מסירת פרטים עלולה לפגוע בתשלום התגמול.

זכאות לתגמולים מכוח מספר חוקים

תביעת פיצויים נגד מבצעי פעולת האיבה

 • מי שהגישו תביעת פיצויים נגד מבצעי פעולת האיבה ובית המשפט פסק לטובתם יהיו זכאים לקבל, בנוסף לתגמול מהביטוח הלאומי, את הגבוה מבין שני אלה:
  1. ההפרש בין סכום הפיצויים שבית המשפט פסק לזכותם לבין הסכום המהוון של התגמולים
  2. 25% מסכום הפיצויים שפסק בית המשפט
 • יש ליידע את הביטוח הלאומי על הגשת התביעה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים