נכי צה"ל וכוחות הביטחון שנקבעה להם נכות בשיעור 20% לפחות זכאים להלוואות שונות בתחום הדיור
ההלוואות מיועדות לסייע ברכישת דירה ראשונה, החלפת הדירה, שיפוצים, התארגנות ראשונית ועוד

נכי צה"ל וכוחות הביטחון שנקבעה להם נכות בשיעור 20% לפחות עשויים לקבל הלוואות שונות בתחום הדיור.

  • גובה ההלוואות נקבע בהתאם למטרת ההלוואה, לדרגת הנכות ולסכום שמשלמים בפועל (עד לסכומים המירביים שנקבעו).

סוגי ההלוואות

מי זכאי?

  • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרה להם נכות בשיעור 20% לפחות, או הוכרו לפנים משורת הדין.
    • אם נקבעה נכות זמנית היא צריכה להיות בתוקף לפחות 6 חודשים ונדרש אישור מהרופא המחוזי שהנכות הקבועה לא תהיה נמוכה מ-20%.
  • לתנאי הזכאות הנוספים שנקבעו לגבי כל הלוואה, ראו בקישורים לפי סוגי ההלוואות.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים