הורים של חללי פעולת איבה זכאים לקבל הלוואות לרגל בר/בת המצווה והנישואין של ילדיהם (האחים והאחיות השכולים)


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הורים של חללי פעולת איבה זכאים לקבל הלוואות לרגל בר/בת המצווה והנישואין של ילדיהם (האחים והאחיות השכולים).

היקף הסיוע

  • ניתן לקבל עבור כל אחד מהאחים והאחיות השכולים:
    • ​​​​הלוואה חד-פעמית בסכום של עד 7,692 ₪ (נכון לינואר 2024) לרגל בר/בת המצווה.
    • ​​​​הלוואה חד-פעמית בסכום של עד 18,219 ₪ (נכון לינואר 2024) לרגל הנישואין.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים