הורים שנולד/ה להם תינוק/ת אחרי ששכלו ילד/ה בפעולת איבה זכאים למענק לרגל הלידה
המענק הוא בסך 23,035 ₪ (נכון לינואר 2023)

תקציר

שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הורים שנולד/ה להם תינוק/ת אחרי ששכלו ילד/ה בפעולת איבה זכאים למענק לידה.

גובה המענק

  • המענק הוא בסך 23,035 ₪ (נכון לינואר 2023).
  • סכום המענק הוא אחיד לכל לידה, גם אם נולדו בה יותר מילד אחד.

מי זכאי?

  • הורים ששכלו ילד/ה בפעולת איבה (זוג הורים שכולים או אב/אם שכול/ה יחיד/ה).

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים