פגיעה בעבודה המזכה בגמלאות לנפגעים, מוגדרת כתאונת עבודה או מחלת מקצוע
פגיעה כתוצאה מתאונה שלא אירעה תוך כדי ועקב העבודה, עשויה לזכות בדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קיימים שלושה סוגי פגיעות בעבודה העשויים לזכות בגמלאות נפגעי עבודה:

  1. תאונת עבודה - תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, כולל בדרך לעבודה וממנה.
  2. מחלת מקצוע - מחלות המוגדרות בתקנות כמחלה שנגרמה כתוצאה מחשיפה לחומרים או לסביבה כחלק מתנאי העבודה.
  3. מיקרוטראומה - פגיעה שנגרמה כתוצאה מפעולות ממושכות וחזרתיות כחלק מהעבודה.
  • כמו כן, אירוע חריג הגורם לעקה (סטרס) ברמה גבוהה (למשל תקיפה, כולל תקיפה מינית, או הטרדה מינית תוך כדי ועקב העבודה), ייחשב כפגיעה בעבודה אם כתוצאה מכך נגרם נזק גופני או נפשי המצריך טיפול רפואי.
  • עובדים שנפגעו במהלך עבודתם ואינם מסוגלים לעבוד עקב הפגיעה, זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי.
  • במקרה שנקבעה נכות כתוצאה מהפגיעה במהלך העבודה, העובד עשוי להיות זכאי לתשלום קצבת נכות או מענק נכות.
  • כלל ההליך לקבלת דמי פגיעה ולקבלת קצבת נכות מעבודה מתואר בתרשים הזרימה הבא:

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות