הקדמה:

צרכן המעוניין להתלונן או לשאול שאלה בנושא צרכנות, יכול לפנות למועצה הישראלית לצרכנות באמצעות אתר האינטרנט
חשוב לארגן את כל המסמכים הרלוונטיים ולצרפם לפנייה

צרכן המעוניין להתלונן או לשאול שאלה בנושא צרכנות, יכול לפנות למועצה הישראלית לצרכנות באמצעות אתר האינטרנט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל צרכן וכל אדם המעונין לשאול או להתלונן בעניין צרכני.

שלבי ההליך

 • יש להיכנס לאתר המועצה הישראלית לצרכנות.
  • בלחיצה על: "תלונה/בקשת ייעוץ" (בצד השמאלי של הדף), מגיעים לטופס מילוי הפנייה.
  • יש לארגן את כל המסמכים, הקבלות, התכתובות, החוזים או ההסכמים הרלוונטיים ולשלוח אותם יחד עם הפנייה.
  • חשוב לציין כתובת דוא"ל לקבלת התשובה לפנייה.
 • לאחר מילוי הטופס (ניתן להחסיר פרטים שאינם ידועים) מקבלים את מספר הפנייה. עם מספר זה ניתן בכל עת לברר דרך האתר באיזה שלב נמצא הטיפול בפנייה.
 • בנוסף, ניתן להפנות שאלות באמצעות פורום הזכויות הצרכניות של המועצה לצרכנות.

ערעור

 • במקרה של מענה בלתי מספק, ניתן לפתוח פנייה חדשה עם ערעור על המענה שהתקבל.

חשוב לדעת

 • הפנייה למועצה הישראלית לצרכנות נעשית באמצעות האתר בלבד.