הקדמה:

המחלקות לשירותים חברתיים פועלות במסגרת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומעניקות שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות, הזקוקים לסיוע בתחום הרווחה.

  • בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים עבור המתגוררים בה וניתן לפנות אליה במידת הצורך.
  • לאיתור המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום המגורים לחצו כאן.

תפקיד

  • מניעה, איתור, אבחון, טיפול, תמיכה, הגנה ושיקום של נזקקים לסיוע ותמיכה.
  • מתן שירותים לעולים חדשים.
  • תכנון תקציב שירותי הרווחה על פי הצורך ובהתאם לסדרי עדיפויות מקומיים ולאומיים.

נושאים וזכויות

<tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[1]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external free" href="http://www.118revacha.gov.il/">http://www.118revacha.gov.il/</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[2]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external free" href="https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/מוקד%20טלפוני%20ארצי.aspx">https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/מוקד%20טלפוני%20ארצי.aspx</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[3]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external free" href="https://www.taasuka.gov.il/he">https://www.taasuka.gov.il/he</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[4]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external free" href="http://www.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/Pages/Default.aspx">http://www.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/Pages/Default.aspx</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[5]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external free" href="https://www.gov.il/he/Departments/central-government-call-center">https://www.gov.il/he/Departments/central-government-call-center</a></td><td class="help-mail"> <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external autonumber" href="mailto:moked1299@mail.gov.il">[6]</a> </td></tr>
שםטל'אתרדוא"ל

ארגוני סיוע