הקדמה:

המחלקות לשירותים חברתיים פועלות במסגרת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומעניקות שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות, הזקוקים לסיוע בתחום הרווחה.

  • בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים עבור המתגוררים בה וניתן לפנות אליה במידת הצורך.
  • לאיתור המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום המגורים לחצו כאן.

תפקיד

  • מניעה, איתור, אבחון, טיפול, תמיכה, הגנה ושיקום של נזקקים לסיוע ותמיכה.
  • מתן שירותים לעולים חדשים.
  • תכנון תקציב שירותי הרווחה על פי הצורך ובהתאם לסדרי עדיפויות מקומיים ולאומיים.

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע