הקדמה:

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה פועל למען שילוב מלא של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, הן כשכירים והן כעצמאים. בפעילות המטה מושם דגש על מיצוי יכולותיהם האישיות של העובדים בעלי המוגבלות והעלאת רמת חייהם, שכרם ותנאי העסקתם.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רח' בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון:
074-7696230

תחומי הפעילות העיקריים של המטה

  • חקר נושא שילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה
  • איתור גורמים המקשים על אנשים עם מוגבלות להשתלב בשוק העבודה
  • עידוד מעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלויות- ראו אתר מרכז התמיכה למעסיקים
  • יצירת מגוון אפשרויות לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה
  • פיתוח מנגנוני שדרוג תעסוקתי עבור אנשים עם מגבלה

תפקיד

  • שילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה

פניות הציבור

  • המטה מפעיל מוקד טלפוני לטיפול בפניות הציבור הפועל בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00.
  • ניתן לפנות אל המוקד הטלפוני באמצעות המספרים הבאים: 02-6662501, 02-6662584.

מרכז תמיכה למעסיקים

נושאים וזכויות