מי שמחזיקים דירות או נכסים אחרים ביישובים המפורטים בהמשך, זכאים להנחה בארנונה בשנים 2015 - 2024
ההנחה היא בשיעור 45% לנכסים שמשמשים למגורים, ו-39% לנכסים אחרים
תושבי יישובים שפונו במלחמת חרבות ברזל זכאים לפטור מארנונה על מגורים מ-07.10.2023 ועד תום תקופת הפינוי
תושבי יישובים שהתפנו יכולים לשנות את כתובת המגורים במרשם האוכלוסין רטרואקטיבית ולקבל את הזכויות המוענקות למפונים


מי שמחזיקים בנכסים ביישובים שמפורטים בהמשך, זכאים להנחה בארנונה בשנים 2015 - 2024.

 • ההנחה לנכסים שמשמשים למגורים היא בשיעור 45%.
 • ההנחה לנכסים אחרים היא בשיעור 39%.

מי זכאי?

 • מי שמחזיקים נכסים באחד או יותר מהמקומות או מהיישובים הבאים:
  • שדרות
  • יישובי המועצה האזורית אשכול
  • יישובי המועצה האזורית חוף אשקלון
  • יישובי המועצה האזורית שדות נגב
  • יישובי המועצה האזורית שער הנגב
  • היישובים סובבי עזה המפורטים ברשימה הזו.
  • כל מקום שמצוי במרחק של עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, לפי המרחק האווירי הקצר ביותר שבין גדר המערכת לבין הנכס.

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות המקומית. חשבון הארנונה שיישלח יכיל בתוכו את ההנחה.

הקלות נוספות בתקופת מלחמת חרבות ברזל

פטור מארנונה ליישובים שהתפנו

 • במהלך תקופת מלחמת חרבות ברזל, תושבים שפונו או התפנו מאחד היישובים המפורטים ברשימה זו, זכאים לפטור מארנונה על דירות מגורים החל מ-07.10.2023 עד תום תקופת הפינוי או הריענון בהתאם להחלטת הממשלה.
 • אם הממשלה החליטה על פינוי או ריענון של חלק מהתושבים בלבד לפי אמות מידה שקבעה, הפטור יינתן רק למי שהרשות המקומית קבעה לגביהם שהיו זכאים לפינוי או ריענון לפי החלטת הממשלה.
 • הנחה תינתן גם למי שיש להם חוב ארנונה שלא שולם עדיין.
 • מי שמחזיקים יותר מדירה אחת יקבלו את ההנחה על כל אחת מהדירות.
 • למידע נוסף ראו פטור מארנונה למי שפונו או התפנו מבתיהם עקב מלחמת חרבות ברזל.

עדכון כתובת במרשם האוכלוסין באופן רטרואקטיבי

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים