מי שמחזיקים דירות או נכסים אחרים ביישובים המפורטים בהמשך, זכאים להנחה בארנונה בשנים 2015 - 2024
ההנחה היא בשיעור 45% לנכסים שמשמשים למגורים, ו-39% לנכסים אחרים
תושבי יישובים שפונו במלחמת חרבות ברזל זכאים לפטור מארנונה על מגורים מ-07.10.2023 ועד תום תקופת הפינוי
תושבי יישובים שהתפנו יכולים לשנות את כתובת המגורים במרשם האוכלוסין רטרואקטיבית ולקבל את הזכויות המוענקות למפונים


תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 31.12.2024
ההנחה בארנונה היא עד סוף שנת המס 2024

מי שמחזיקים בנכסים ביישובים שמפורטים בהמשך, זכאים להנחה בארנונה בשנים 2015 - 2024.

 • ההנחה לנכסים שמשמשים למגורים היא בשיעור 45%.
 • ההנחה לנכסים אחרים היא בשיעור 39%.

מי זכאי?

 • מי שמחזיקים נכסים באחד או יותר מהמקומות או מהיישובים הבאים:
  • שדרות
  • יישובי המועצה האזורית אשכול
  • יישובי המועצה האזורית חוף אשקלון
  • יישובי המועצה האזורית שדות נגב
  • יישובי המועצה האזורית שער הנגב
  • היישובים סובבי עזה המפורטים ברשימה הזו.
  • כל מקום שמצוי במרחק של עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, לפי המרחק האווירי הקצר ביותר שבין גדר המערכת לבין הנכס.

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות המקומית. חשבון הארנונה שיישלח יכיל בתוכו את ההנחה.

הקלות נוספות בתקופת מלחמת חרבות ברזל

פטור מארנונה ליישובים שהתפנו

 • במהלך תקופת מלחמת חרבות ברזל, תושבים שפונו או התפנו מאחד היישובים המפורטים ברשימה זו, זכאים לפטור מארנונה על דירות מגורים החל מ-07.10.2023 עד תום תקופת הפינוי או הריענון בהתאם להחלטת הממשלה.
 • אם הממשלה החליטה על פינוי או ריענון של חלק מהתושבים בלבד לפי אמות מידה שקבעה, הפטור יינתן רק למי שהרשות המקומית קבעה לגביהם שהיו זכאים לפינוי או ריענון לפי החלטת הממשלה.
 • הנחה תינתן גם למי שיש להם חוב ארנונה שלא שולם עדיין.
 • מי שמחזיקים יותר מדירה אחת יקבלו את ההנחה על כל אחת מהדירות.
 • למידע נוסף ראו פטור מארנונה למי שפונו או התפנו מבתיהם עקב מלחמת חרבות ברזל.

עדכון כתובת במרשם האוכלוסין באופן רטרואקטיבי

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים