הקדמה:

תעודת נכה ניתנת למקבלי קצבאות נכות (ובמקרים מסוימים גם כשלא ניתנת קצבה בפועל)
כדי לקבל את ההטבות שמקנה התעודה, יש להציג בנוסף לתעודת הנכה תעודה מזהה נושאת תמונה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


תעודת נכה נשלחת למקבלי קצבאות נכות מהמוסד לביטוח לאומי ומאפשרת להם קבלת הטבות מגופים שונים.

  • במקרים שיפורטו בהמשך, זכאים לתעודת נכה גם מי שלא מקבלים קצבה בפועל.
  • התעודה נושאת את שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו, ללא תמונה. לכן בעת הצגת התעודה לצורך מימוש ההטבות, יש להציג גם תעודה מזהה נושאת תמונה.
  • כיום מונפקת תעודות נכה דו-לשוניות - בעברית ובאנגלית.

מי זכאי?

טיפ

תהליך מימוש הזכות

  • התעודה נשלחת אוטומטית לאחר אישור הבקשה לקצבה (או חידוש קצבה אחרי ששולמה קצבה זמנית).
  • כדי להבטיח את הגעת התעודה למענה, יש לוודא שהכתובת הרשומה במוסד לביטוח לאומי מעודכנת.
  • מי שלא קיבלו את התעודה, או שהתעודה אבדה להם, צריכים לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם (לאיתור הסניף הקרוב).
  • משפחת אומנה שלא קיבלה את התעודה בשל רישום שגוי או חסר בביטוח הלאומי, תפנה למפקח האומנה במשרד הרווחה.
  • התעודה בתוקף למשך 7 שנים, או עד סיום תקופת הזכאות לקצבה - לפי המוקדם מביניהם.
  • בתום 7 שנים, אם נמשכת הזכאות לקצבה, נשלחת תעודה חדשה.

הטבות למחזיקי התעודה

פטור מהמתנה בתור ומתשלום עבור מלווה

תעודת נכה עם פטור.jpg


גורמי ממשל