הקדמה:

תעודת נכה ניתנת למקבלי קצבאות נכות (ובמקרים מסוימים גם כשלא ניתנת קצבה בפועל)
כדי לקבל את ההטבות שמקנה התעודה יש להציג בנוסף לתעודת הנכה תעודה מזהה נושאת תמונה
כיום ניתן להנפיק באופן עצמאי תעודת נכה דיגיטלית


תעודת נכה נשלחת למקבלי קצבאות נכות מהמוסד לביטוח לאומי ומאפשרת להם לקבל הטבות מגופים שונים.

 • במקרים שיפורטו בהמשך זכאים לתעודת נכה גם מי שלא מקבלים קצבה בפועל.
 • התעודה נושאת את שם הנכה ומספר תעודת הזהות, ללא תמונה. לכן כדי לקבל את ההטבות צריכים להציג תעודה מזהה נושאת תמונה, בנוסף לתעודת הנכה.
 • הכיתוב על תעודות מופיע בעברית ובאנגלית.

מי זכאי?

טיפ

תהליך מימוש הזכות

 • התעודה נשלחת אוטומטית אחרי אישור הזכאות לקצבה (או חידוש זכאות אחרי ששולמה קצבה זמנית).
 • כדי להבטיח שהתעודה תגיע יש לוודא שהכתובת שרשומה במוסד לביטוח לאומי מעודכנת.
 • מי שלא קיבלו את התעודה או איבדו אותה צריכים לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
 • משפחת אומנה שלא קיבלה את התעודה בגלל רישום שגוי או חסר בביטוח הלאומי, תפנה למפקח האומנה במשרד הרווחה.
 • התעודה בתוקף למשך 7 שנים, או עד סיום תקופת הזכאות לקצבה - לפי המוקדם מביניהם.
 • אם הזכאות לקצבה נמשכת בתום 7 שנים, נשלחת תעודה חדשה.

הנפקת תעודת נכה דיגיטלית

 • כיום ניתן להנפיק באופן עצמאי תעודת נכה דיגיטלית.
 • כדי להפעיל את השירות יש להזדהות באמצעות פרטי כרטיס האשראי, הטלפון או המייל. אם מדובר בתעודת נכה לילד, ההזדהות תהיה עם הפרטים של מקבלי הקצבה.
 • מי שמעדיפים להזדהות באמצעות פרטי הטלפון או המייל והפרטים עדיין לא קיימים במערכת, יכולים לעדכן ולאמת אותם בדף הצטרפות לשירותים הדיגיטליים.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הטבות למחזיקי התעודה

פטור מהמתנה בתור ומתשלום עבור מלווה

 • אנשים עם מוגבלויות מסוימות פטורים מהמתנה בתור או מתשלום דמי כניסה למלווה.
 • תעודות הנכה הותאמו לאוכלוסיות הזכאיות ונוסף על גביהן הכיתוב "פטור מהמתנה בתור", "פטור מתשלום עבור מלווה" או "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה", ללא פירוט של סוג המוגבלות או היקפה (ראו בהמשך, בסימון האדום).
 • למקבלי גמלת סיעוד נשלחת "תעודת זכאי לגמלת סיעוד" שמזכה בפטור מהמתנה בתור למקבלי גמלה ברמות 6-4 ובפטור מתשלום דמי כניסה למלווה של כל מקבלי הגמלה.
 • למידע נוסף ראו:

תעודת נכה עם פטור.jpg

גורמים מסייעים

גורמי ממשל