הקדמה:

הורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה בשיעור של 100% זכאים להנחות בשירותי הטלפון של "בזק"
ההנחות ניתנות עבור התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון ובתשלום החודשי
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

טפסים

הורים שילדיהם מקבלים גמלת ילד נכה בשיעור של 100% זכאים להטבות הבאות בתשלומי הטלפון של "בזק":

 • הנחה של כ-50% מדמי התקנה לקו טלפון רגיל.
 • הנחה של כ-50% מדמי העתקה של קו הטלפון.
 • הנחה בתשלום החודשי.

מי זכאי?

 • הורים שילדיהם מקבלים גמלת ילד נכה בשיעור של 100%.
 • משפחת אומנה של ילדים העונים על תנאי הזכאות ואינם מקבלים את הגמלה בשל האומנה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא באופן מקוון טופס בקשה להנחה בחשבון בזק.
 • יש לצרף לטופס צילום/סריקה של המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות כולל הספח עם פרטי הילד/ה.
  • אישור על קבלת גמלת ילד נכה.
  • במקרה של אומנה יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי שעל-פיו קיימת זכאות לגמלת ילד נכה בשיעור של 100%, אך לא מקבלים אותה בשל האומנה.
  • חשבון הטלפון האחרון.
 • לאחר שהזכאות תיבדק על-ידי מינהל מוגבלויות, תישלח לפונים תשובה אם הבקשה אושרה או נדחתה.
 • אם הבקשה אושרה, מינהל מוגבלויות יעדכן את חברת בזק לגבי הזכאות.
 • יש ליצור קשר עם מוקד 199 של "בזק" בתוך 10 ימים מקבלת האישור כדי לבחור חבילת שימוש.
 • ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • מומלץ לבצע מעקב על חשבונות הטלפון החודשיים ולוודא שההנחה ניתנת וממשיכה להיות בתוקף.
 • למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד 199 של "בזק".

חשוב לדעת

 • ההטבה תחל מהמועד שבו אושרה הזכאות. לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי.
 • ההנחה תקפה כל עוד אישור הנכות בתוקף. אם הזכאות לנכות תפוג ותוארך שוב, יש לשלוח למשרד הרווחה בקשה מחודשת.
 • הזכאות להנחה חלה גם על מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור מלא (75% או 100%), שנקבעו להם לפחות 80% נכות רפואית. למידע נוסף ראו הנחה לנכים בתשלומי טלפון של בזק.

גורמי ממשל