הקדמה:

הורים לילדים עיוורים ולקויי ראייה זכאים להנחות בתשלומי הטלפון של חברת "בזק"
ההנחות ניתנות בתשלום עבור התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון וכן בתשלום החודשי
לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי עבור הזכאות
עיוורים ולקויי ראייה זכאים אף הם להנחות אלה

הורים לילדים עיוורים ולקויי ראייה זכאים להנחות הבאות בתשלומי הטלפון של חברת "בזק":

הנחות בהתקנה ובהעתקה

 • הנחה של כ-50% מדמי התקנה לקו טלפון רגיל.
 • הנחה של כ-50% מדמי העתקה של קו הטלפון.

הנחה בתשלום החודשי

 • עד לחודש אוגוסט 2013, ניתנה הנחה בשווי של כ-91 ש"ח מהתשלום החודשי במסלול הבסיסי של "בזק".
 • החל מחודש אוגוסט 2013, פועלת תכנית הטבות חדשה הכוללת פטור מדמי שימוש בקו, ועד 600 דקות שיחה בחודש ליעדים נייחים וניידים על פי תנאי המסלול.
 • עבור צריכה החורגת מהחבילה המוצעת (מעל 600 דקות בחודש), יבוצע חיוב בסך 18 אגורות לדקה.
 • זכאים להטבה שטרם קיבלו הנחה ומגישים בקשה לראשונה, יצורפו לתכנית החדשה בלבד.
 • זכאים שכבר מקבלים הנחה על-פי התכנית הישנה יכולים לבחור אם להישאר בתכנית זו, או לעבור לתכנית החדשה (ראו פירוט בהמשך).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה.
 • אל הטופס יש לצרף:
  • תצלום תעודת זהות של ההורה ותצלום הספח בו רשומים פרטי הזהות של הילד.
  • תצלום תעודת עיוור / לקוי ראייה של הילד.
  • תצלום חשבון הטלפון האחרון.
  • במקרה של מגורים בשכירות, יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.
 • את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח אל:
גב' אהובה רובס
אגף השיקום - משרד והרווחה
ת.ד 1260
ירושלים 91012
 • אם יש צורך, ניתן להתקשר לטלפון: 02-5085400 בימים א'- ד' בשעות 08:30 - 12:30.
 • כמו כן, ניתן לפנות לפקס שמספרו: 02-5085933 או לדואל: AhuvaR@molsa.gov.il.
 • אם תאושר הזכאות, יישלח בדואר אישור, איתו יש לפנות למשרדי "בזק" כדי לממש את ההנחה.
 • ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • הזכאות תחל מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק". לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי.

מעבר לתכנית ההטבות החדשה

 • מקבלי הנחה בתשלום החודשי על פי התכנית הישנה המעוניינים לעבור לקבלת ההטבות בתכנית החדשה, צריכים לפנות למוקד 199 של בזק (מחייגים 199 מכל טלפון).
 • יש להזדהות באמצעות מספר הקו שעליו ניתן הסבסוד לזכאים ולבקש לעבור לתכנית החדשה.
 • שעות הפעילות של מוקד 199:
  • ימים א' עד ה' בין השעות 8:00 – 19:00
  • ימי ו' בין השעות 08:00 – 14:00
 • זכאי להטבות המעדיף שלא לעבור לתכנית החדשה ימשיך ליהנות מההטבות במסגרת התכנית הקודמת.

גורמי ממשל

תודות