הקדמה:

הורים לילדים עיוורים ולקויי ראייה זכאים להנחות בתשלומי הטלפון של חברת "בזק"
ההנחות ניתנות בתשלום עבור התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון וכן בתשלום החודשי
לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי עבור הזכאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

טפסים

הורים לילדים עיוורים ולקויי ראייה זכאים להנחות הבאות בתשלומי הטלפון של חברת "בזק":

 • הנחה של כ-50% מדמי התקנה לקו טלפון רגיל.
 • הנחה של כ-50% מדמי העתקה של קו הטלפון.
 • הנחה בתשלום החודשי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא באופן מקוון טופס בקשה להנחה בחשבון בזק.
 • יש לצרף לטופס צילום/סריקה של המסמכים הבאים:
 • לאחר שהזכאות תיבדק על-ידי מינהל מוגבלויות, תישלח לפונים תשובה אם הבקשה אושרה או נדחתה.
 • אם הבקשה אושרה, מינהל מוגבלויות יעדכן את חברת בזק לגבי הזכאות.
 • יש ליצור קשר עם מוקד 199 של "בזק" בתוך 10 ימים מקבלת האישור כדי לבחור חבילת שימוש.
 • ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • מומלץ לבצע מעקב על חשבונות הטלפון החודשיים ולוודא שההנחה ניתנת וממשיכה להיות בתוקף.
 • למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד 199 של "בזק".

חשוב לדעת

 • ההטבה תחל מהמועד שבו אושרה הזכאות. לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי.

גורמי ממשל

תודות