בעלי תעודת משרת מילואים פעיל שיש להם רישיון עובד טייס זכאים להנחה של 25% באגרות טייס (רישום, רישוי ותיעוד)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"לבעלי תעודת משרת מילואים פעיל שיש להם רישיון עובד טייס זכאים להנחה של 25% בתשלום אגרות הטייס לרישום, רישוי ותיעוד.

מי זכאי?

  • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
    • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
    • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנתיים רצופות.
    • מי שמשתייכים לאוכלוסיית הלוחמים וביצעו 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי או ב-1 בנובמבר של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה אמורה להינתן אוטומטית בזמן תשלום האגרות.
  • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים של צה"ל בטלפון 1111 שלוחה 4.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים