מי ששירתו לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים (או 14 ימים במהלך שנה או שנתיים צמודות למי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם) נחשבים "משרת מילואים פעיל"
בעלי תעודת משרת מילואים זכאים להטבות מטעם גופים ממשלתיים ולהטבות עסקיות שונות במשך 3 שנים
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


תעודת משרת מילואים פעיל מוענקת לחיילי מילואים שמבצעים מילואים באופן פעיל במטרה להוקיר את שירותם.

מי זכאי?

 • מי שעונה על הגדרת "משרת מילואים פעיל":
  • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי מילואים במהלך שנתיים רצופות
  • מי שמשתייכים לאוכלוסיית הלוחמים וביצעו 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
 • הזכאות נמשכת 3 שנים, החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בתעודה.
דוגמה
 • איש מילואים שירת 6 ימי מילואים בשנת 2019, 7 ימי מילואים בשנת 2020 ו-7 ימי מילואים בשנת 2021.
 • בסך הכל הוא צבר ב-3 השנים 20 ימי מילואים.
 • הוא זכאי להטבות כ"משרת מילואים פעיל" החל מ-01.05.2022 ולמשך 3 שנים (עד 30.04.2025).
דוגמה
 • חיילת שהשתחררה בשנת 2018 שירתה 15 ימי מילואים במצטבר בשנים 2020-2019.
 • היא זכאית להטבות כ"משרת מילואים פעיל" החל מ-01.05.2021 ולמשך 3 שנים (עד 30.04.2024).

תהליך מימוש הזכות

 • מי שזכאים לתעודה יכולים להנפיק לבד את האישור באמצעות אפליקציית "הארנק הצה"לי" ( בGoogle PlayApp Store), או באמצעות אתר האישורים.
 • מי שאין להם מספר רישיון נהיגה, יכולים לפנות להנפקת אישור הזכאות אל קצין פניות הציבור בטלפון 1111 (שלוחה 5).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

 • צה"ל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים