הקדמה:

משרת מילואים פעיל הוא מי ששירת לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים (או 14 ימים במהלך שנה או שנתיים צמודות, למי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורו)
תעודת משרת מילואים פעיל מקנה זכאות להטבות במשך 3 שנים, החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה השלים החייל את צבירת ימי השמ"פ
בעלי תעודת משרת מילואים פעיל ימצאו מידע על הטבות עסקיות שהם זכאים לקבל באתר בהצדעה
למידע נוסף, ראו באתר מילואים של צה"לתעודת משרת מילואים פעיל מוענקת לחיילי המילואים המבצעים מילואים באופן פעיל במטרה להוקיר את שירותם ולייחדם, הן במישור האזרחי והן במישור הצבאי.

 • התעודה משמשת לקבלת הטבות מטעם משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וגופים פרטיים.
 • מחזיקי התעודה הם חברים במועדון בהצדעה, שהוא מועדון ההטבות לחיילי מילואים פעילים.

מי זכאי?

 • "משרת מילואים פעיל":
  • מי ששירת 20 ימי שמ"פ ומעלה במצטבר ב-3 שנים רצופות או בחלק מהן.
  • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורו משירות סדיר ושירת 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות.
 • הזכאות לתעודה ניתנת למשך 3 שנים, החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה השלים החייל את צבירת ימי המילואים.
דוגמה
 • איש מילואים שירת 6 ימי מילואים בשנת 2011, 7 ימי מילואים בשנת 2012 ו-7 ימי מילואים בשנת 2013.
 • בסך הכל, הוא צבר ב-3 השנים 20 ימי מילואים.
 • בשל כך, החל מ-1 במאי 2014, ולמשך 3 שנים, ייחשב איש המילואים ל"משרת מילואים פעיל".
דוגמה
 • איש מילואים שירת 20 ימי מילואים בשנת 2012.
 • החייל עמד במכסת 20 ימי המילואים הנדרשת כבר בשנה אחת, ובשל כך, החל מ-1 במאי 2013, ולמשך 3 שנים, הוא ייחשב ל"משרת מילואים פעיל".

ההטבות הניתנות

תהליך מימוש הזכות

 • זכאים לתעודת משרת מילואים פעיל יכולים להנפיק אישור דיגיטלי באופן עצמאי באמצעות אתר האישורים.
 • מי שאין בידם מספר רישיון נהיגה, יכולים לפנות לצורך הנפקת אישור הזכאות אל קצין פניות הציבור בטלפון 1111 (שלוחה 5).

חשוב לדעת

 • ימי מילואים שבוצעו בשנה מסוימת וזיכו בתעודת משרת מילואים פעיל לא יחושבו שוב לצורך צבירת תקופת זכאות נוספת לתעודה.
 • חייל מילואים שהוגדר כמשרת מילואים פעיל במשך 6 שנים לפחות, זכאי גם לתעודת "אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי" המקנה הטבות נוספות (למשל בזכאות למשכנתא). למידע נוסף ראו אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי.

גורמי ממשל

 • צה"ל

הרחבות ופרסומים