הפורטל מרכז מידע לגבי ההטבות שמקנה תעודת משרת מילואים פעיל, הטבות הניתנות לאנשי מילואים בשירות המדינה ועוד.

אוהב מילואים? שונא מילואים? עושה הרבה מילואים?
בכל מקרה חשוב לך לדעת איזה הטבות רלונטיות עבורך.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים