פורטל זה מרכז מידע בכל הקשור בנושא התשלומים והחזרי הוצאות לחיילי מילואים.

חייל מילואים לא אמור לסבול כלכלית עקב השירות!
ישנה שורה ארוכה של תשלומים, תגמולים והחזרים המגיעים לחייל המילואים בעקבות השירות אותו ביצע. כדאי לעבור על הערכים השונים בפורטל ולגלות אילו כספים מגיעים לך וכיצד ניתן לדרוש אותם.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים