סטודנטים בעלי כרטיס רב-קו זכאים להנחה של 33%-50% בתחבורה הציבורית
מי שלומדים באוניברסיטה הפתוחה זכאים להנחה בתנאי שנרשמו לשני קורסים לפחות בשנה


סטודנטים בעלי כרטיס רב-קו זכאים להנחות בתשלום עבור נסיעה בתחבורה ציבורית.

הנחה לסטודנטים שמשתמשים ברב קו

 • פרופיל סטודנט רגיל:
  • בהטענת כרטיס הרב-קו בפרופיל סטודנט רגיל (ללא מנוי חופשי סמסטריאלי/שנתי) מקבלים הנחה של 33% על הטענת כסף לכרטיס (ערך צבור).
  • בכל נסיעה עלות הנסיעה תרד מהסכום שצבור בכרטיס.
 • מנוי סטודנטיאלי חופשי סמסטריאלי:
  • סטודנטים זכאים להנחה של 45% על מנויי "חופשי-חודשי" (ארצי, אזור 1, או משולב רכבת) אם הם רוכשים מראש מנוי למשך הסמסטר כולו. הסטודנט יכול לנסוע באופן חופשי (נסיעות שתואמות את המנוי שרכש) למשך כל הסמסטר.
  • בנוסף הסטודנט יקבל הנחה של 50% בהטענת כסף לכרטיס (ערך צבור) שמשמש לתשלום על נסיעה בודדת.
 • מנוי סטודנטיאלי חופשי שנתי:
  • סטודנטים זכאים להנחה של 50% על מנויי "חופשי-חודשי" (ארצי, אזור 1, או משולב רכבת) אם הם רוכשים מראש מנוי למשך השנה כולה. הסטודנט יכול לנסוע באופן חופשי (נסיעות שתואמות את המנוי שרכש) במשך כל השנה.
  • בנוסף הסטודנט יקבל הנחה של 50% בהטענת כסף לכרטיס (ערך צבור) שמשמש לנסיעה בודדת.

מועד תוקף החוזים

 • מנוי סמסטריאלי לסמסטר הראשון יהיה בתוקף החל מ-15 באוקטובר ל-1 במרץ בשנה העוקבת.
 • מנוי לסמסטר ב' של שנת הלימודים האקדמית יהיה בתוקף בין התאריכים 22 בפברואר ועד 31 ביולי של אותה שנה.
 • תוקפו של מנוי שנתי יחל ב-15 לאוקטובר ועד ליום 15 באוקטובר של השנה העוקבת.

הנחה לסטודנטים שמשתמשים ביישומון

 • סטודנטים זכאים להנחה קבועה של 33% בעת השימוש ביישומון.

מי זכאי?

 • סטודנטים (כולל סטודנטים זרים) שלומדים במוסד שמופיע ברשימת מוסדות הלימוד שמוכרים לצורך הזכאות להנחות בתחבורה הציבורית.

סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה

 • סטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה זכאים להנחה שנתית בתחבורה הציבורית למשך 4 שנים עוקבות בלבד, בתנאי שהם רשומים לשני קורסים תקינים לפחות בשנה שלגביה ניתן האישור.
 • ניתן לבקש אישור הנחה גם אם הסטודנט רשום רק לקורס אחד, אך מתכוון להירשם לפחות לעוד קורס באותה שנה.
 • הזכאות לקבלת האישור בשנה העוקבת תהיה מותנית גם בעמידה בתנאֵי ההרשמה לשני קורסים בשנה הקודמת.
 • למידע נוסף, ראו באתר האוניברסיטה הפתוחה.

תהליך מימוש הזכות

הנפקת כרטיס רב קו ושינוי/חידוש הפרופיל במרכזי השירות

 • סטודנט שאין לו עדיין כרטיס רב קו אישי/חצי אנונימי צריך להגיע לאחד ממרכזי השירות "על הקו" (בתחנות רכבת ותחנות אוטובוס ותחבורה ציבורית מרכזיות) עם כרטיס סטודנט, אישור לימודים ותעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון).
 • סטודנט שיש ברשותו כרטיס רב קו יכול לשנות או לחדש את פרופיל הסטודנט שלו בכל אחד ממרכזי השירות של רב קו (יש להגיע עם כרטיס רב קו, כרטיס סטודנט, אישור לימודים ותעודה מזהה).
טיפ
בתחילת שנת הלימודים משרד התחבורה מפעיל עמדות רב קו נוספות בקמפוסים שונים ברחבי הארץ.

טעינת פרופיל סטודנט אונליין ברב קו או ביישומונים

 • סטודנטים (חדשים או ותיקים) שיש ברשותם כרטיס רב קו או יישומון נסיעה בתחבורה ציבורית יכולים לטעון את פרופיל הסטודנט מהמחשב או מהסמארטפון בלי להגיע לעמדת שירות.
 • יש להכין את המסמכים הבאים:
  • אישור לימודים לשנת הלימודים הנוכחית.
  • אישור תשלום משנת הלימודים הנוכחית או תעודת סטודנט משנת הלימודים הנוכחית או הקודמת.
  • תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון.
  • כרטיס רב קו (רק להטענת רב קו).
 • ניתן לצלם את המסמכים באמצעות הסמארטפון.
 • לפרטים נוספים ראו רב-קו אונליין לסטודנטים.

חשוב לדעת

 • בהטענת ערך צבור ברב-קו באופן מקוון (דרך אתר/יישומון רב-קו אונליין והופאון) יש להטעין את הכרטיס ב-10 ₪ לפחות. בהטענה בעמדות שירות "על הקו" אין חובת הטענת כסף על הכרטיס.
 • כרטיס הרב-קו (והנסיעות בהן הוא מוטען) הוא אישי ולא ניתן להעברה לאחר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות