כרטיס חיוב מיידי (דביט) הוא כרטיס המשמש לתשלום, כאשר חיוב חשבון הבנק נעשה באופן מיידי
כדי להנפיק כרטיס דביט לקטין עד גיל 16 יש צורך באישור ההורה שלו או של האפוטרופוס שלו
השימוש בכרטיס שהונפק לקטין שטרם מלאו לו 16 כפוף לתנאים ומגבלות, המפורטים בהמשך
השימוש בכרטיס חיוב מיידי עשוי להיות כרוך בעמלת דמי שימוש


כרטיס חיוב מיידי (דביט) הוא כרטיס המיועד לתשלום, כאשר חיוב חשבון הבנק נעשה באופן מיידי, עם ביצוע התשלום.

 • בנק חייב להציע כרטיס חיוב מיידי לכל לקוח חדש שפותח חשבון עובר ושב.
 • קטין שמלאו לו 14, יוכל לקבל כרטיס חיוב מיידי, רק בתנאי שניתנה לכך הסכמה של ההורה שלו או של האפוטרופוס שלו.
 • השימוש בכרטיס שהונפק למי שטרם מלאו לו 16, יהיה מוגבל ויאפשר ביצוע עסקאות בתנאים הבאים בלבד:
  1. העסקאות מבוצעות בישראל בלבד.
  2. העסקאות מבוצעות בחיוב מיידי.
  3. יתרת החשבון של הקטין נמצאת ביתרת זכות.
  4. סכום העסקאות היומי אינו עולה על 400 ₪.
 • כרטיס לחיוב מיידי יכול לשמש גם למשיכת מזומנים מכספומט. בחשבון של קטינים, סכום המשיכה המקסימלי לא יעלה על 400 ₪ ביממה (בתנאי שהחשבון ביתרת זכות).
 • על גבי כרטיס דביט שהונפק לקטין יוטבעו המילים: "קטין" או "נוער (עד 18)".
 • אם הקטין חרג ממסגרת אשראי שאושרה לו - הבנק יבטל את כרטיס החיוב.

מי זכאי?

 • קטין שמלאו לו 16 שנים.
 • קטין שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16, בתנאי שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • ניתנה לכך הסכמה של ההורה שלו או של האפוטרופוס שלו.
  • הקטין עובד ומשתכר (ואז אין צורך בהסכמת ההורה או האפוטרופוס).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לבנק שבו מתנהל החשבון ולבקש להנפיק כרטיס חיוב מיידי (דביט).
 • כדי לקבל כרטיס חיוב מהבנק יש לחתום על חוזה בכתב.

עמלת דמי שימוש

 • השימוש בכרטיס חיוב מיידי כרוך בעמלת דמי שימוש.
 • עם זאת, לקוח שיש לו כרטיס אשראי של הבנק פטור מדמי שימוש למשך 3 שנים.
 • לקוח שמחזיק בכרטיס חיוב בלבד מחויב בעמלת דמי שימוש, אך דמי השימוש בכרטיס יהיו נמוכים מאלו הנגבים עבור כרטיס אשראי.

חשוב לדעת

 • ניתן לבצע עסקה בכרטיס חיוב מיידי רק בתנאי שיש יתרת זכות (או מסגרת אשראי מאושרת) בחשבון העובר ושב של הלקוח.
 • כרטיס חיוב מיידי מאפשר גם משיכת מזומנים בכספומט ורכישה מרחוק (באינטרנט או באמצעות הטלפון).
 • מי שמלאו לו 16 יכול להשתמש בכרטיס בחו"ל או באתרי אינטרנט בחו"ל, אך מומלץ לבחון את העמלות הכרוכות בכך.
 • עסקאות שלא ניתן לבצע בכרטיס חיוב מיידי:
  • עסקאות בתשלומים.
  • עסקאות שהסכום בהן לא ידוע מראש (לדוגמה, השכרת רכב).
  • עסקאות ביטחון (ערבון בבית מלון, למשל).
  • עסקאות באמצעות הוראת קבע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים